Aktualnie przeglądasz kategorię: "Dział prawny"

Obsługa prawna OTOZ Animals

Utworzono 14 kwietnia 2015 Przez

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals od roku 2008 r. współpracuje z adwokatem Michałem Gostkowskim prowadzącym Kancelarię Adwokacką przy ul. Świętojańskiej 59/4, 81-391 Gdynia.

Kancelaria adwokata Michała Gostkowskiego uczestniczy w prowadzeniu licznych procesów sądowych dotyczących znęcania się nad zwierzętami, w ściganiu i karaniu sprawców tych przestępstw. Reprezentuje Stowarzyszenie także w toku postępowań administracyjnych związanych z naszą statutową działalnością oraz we […]

Czytaj dalej

Gdynia, 20.11.2013 r.

OPINIA PRAWNA w przedmiocie dopuszczalności wykonywania przez zarejestrowane na terenie RP związki wyznaniowe uboju zwierząt bez uprzedniego wyłączenia świadomości

Autorstwa:

1. Piotr Piotrowski, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals

2. Adw. Michał Gostkowski, Kancelaria Adwokacka, ul. Świętojańska 59/4, 81-391 Gdynia

Opracowanie poniższe stanowi jedynie wyraz najlepszej wiedzy […]

Czytaj dalej

Preambuła:
Niżej podpisane państwa członkowskie Rady Europy;
Zdając sobie sprawę, że celem Rady Europy jest osiągniecie większej jedności wśród państw członkowskich;
Rozpoznając moralny obowiązek człowieka do respektowania wszystkich żywych stworzeń i pamiętając, że zwierzęta towarzyszące pozostają w szczególnej więzi z człowiekiem;
Biorąc pod uwagę znaczenia zwierząt towarzyszących i ich wpływ na wartość ludzkiej egzystencji oraz […]

Czytaj dalej

W dn. 27.11.2012 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł o niekonstytucyjności przepisów § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 9 września 2004 r., które dopuszczają ubój zwierząt kręgowych w rzeźni bez uprzedniego ogłuszenia. Jako powód rozstrzygnięcia wskazano przekroczenie delegacji ustawowej przy wydawaniu aktu prawnego.

Formułowanie w rozporządzeniu wyjątków od generalnej zasady wyrażonej […]

Czytaj dalej

EGZEKUCJA KOMORNICZA ZE ZWIERZĄT DOMOWYCH

Utworzono 25 marca 2013 Przez

1. Wstęp

Egzekucję świadczeń wynikających ze stosunków cywilnoprawnych regulują przepisy Ustawy z dn. 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 z późn. zm., dalej „kpc”), a dokładnie – części trzeciej, począwszy od art. 758. Sprawy egzekucyjne należą do właściwości sądów rejonowych i działających […]

Czytaj dalej

cookies

Utworzono 2 kwietnia 2013 Przez

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals z siedzibą w Bojanie przy ul. Rzemieślniczej 2 (dalej „OTOZ”) operator internetowej strony informacyjnej dostępnej pod adresem www.otoz.pl (dalej „strona”).

Jak się z […]

Czytaj dalej

Archiwa

Nasz numer konta

POMÓŻ NAM POMAGAĆ Nasz nr konta:
55 1020 1853 0000 9902 0069 5668