Inspektoraty i oddziały OTOZ Animals znajdują się w: 

Barlinek
Braniewo
Bydgoszcz
Chrzanów
Elbląg
Gliwice
Gorzów Wielkopolski
Jasło
Konin
Krosno
Łódź 
Miastko
Kędzierzyn Koźle 
Lubliniec
Gorzów Wielkopolski
Olsztyn
Oświęcim
Polanów
Płock 
Racibórz
Słupsk
Starogard Gdański
Tarnów
Tczew
Trójmiasto
Wejherowo
Warszawa
Zielona Góra 
Zakopane
Zamość

Kim jest Inspektor ds. ochrony zwierząt:

Inspektor ds. ochrony zwierząt to funkcja, z którą wiążą się pewne, ściśle określone zobowiązania. Reprezentuje towarzystwo i w związku z tym musi znać nie tylko jego cele ale również się z nimi identyfikować. Oczywiście punktem wyjścia jest miłość do zwierząt. Równie ważna jest jednak cierpliwość i determinacja, musimy bowiem pamiętać, że radykalne zmiany nie zachodzą szybko, czasami trzeba na nie czekać.

Inspektor musi posiadać odpowiednią wiedzę w zakresie funkcjonowania towarzystwa, przysługujących mu praw, obowiązujących w RP przepisów prawnych dotyczących zwierząt, a zwłaszcza Ustawy o ochronie zwierząt z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 roku wraz z uzupełnieniami.

Zazwyczaj propozycję zostania inspektorem składa towarzystwo osobom współpracującym z nim w charakterze wolontariuszy w schronisku dla bezdomnych zwierząt. Wybrana osoba, jeżeli wyrazi taką chęć, przechodzi przeszkolenie dotyczące zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce, tak aby w przyszłości okazały się one skuteczne, zgodne z prawem a także dla niego samego bezpieczne. O przyjęciu do grona inspektorów decyduje pomyślne zaliczenie kończącego szkolenie testu, opinia egzaminatorów potwierdzona przez rade krajową towarzystwa.

Do zakresu działań Inspektora należy:

  • Współdziałanie z właściwymi instytucjami samorządowymi jak i państwowymi w ujawnianiu oraz ściganiu przestępstw i wykroczeń określonych w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku (znowelizowanej 6 czerwca 2002) wraz z uzupełnieniami oraz w dotyczących zwierząt rozporządzeniach ministrów.
  • Podejmowanie działań dotyczących wszelkich przypadków znęcania się nad zwierzętami i czynne w nich uczestnictwo.
  • Podejmowanie wszelkich interwencji i kontroli dotyczących warunków bytowych zwierząt, do których upoważnia inspektora obowiązujące prawo.
  • Kontrole dobrostanu zwierząt w schroniskach, ubojniach, hodowlach, handlu, transporcie, laboratoriach, wykorzystywanych do celów rozrywkowych, filmowych i specjalnych.
  • Uczestnictwo w sprawach karnych toczących się przed sądami powszechnymi w sprawach dotyczących złego traktowania zwierząt.
  • Opiniowanie i nadzorowanie akcji wyłapywania zwierząt
  • Propagowanie zasad humanitaryzmu wobec zwierząt.
  • Za zgodą zarządu Rady Krajowej organizowanie rekrutacji inspektorów oraz inicjowanie nowych ośrodków Inspektoratu ds. ochrony zwierząt OTOZ Animals na terenie całej Polski.
  • Współpracę ze środkami masowego przekazu w nagłaśnianiu najważniejszych tematów związanych z realizacją przepisów Ustawy z dnia 21.08.1997 o ochronie zwierząt przez Inspektorat ds. ochrony zwierząt OTOZ Animals we współpracy z zarządem Rady Krajowej.
  • Współpraca w sprawie podejmowania ważnych decyzji określonych w regulaminie i powiadamianie o ważnych interwencjach centralę inspektoratu znajdującą się w Gdyni.

Obecnie Inspekcja ds. ochrony zwierząt OTOZ Animals posiada 18 Inspektoratów. Działamy na terenie województwa pomorskiego, śląskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego, małopolskiego oraz warmińsko-mazurskiego.

W 2014r. uratowaliśmy i znaleźliśmy nowe domy dla 5185 psiaków i 2840 kotów.

Przeprowadzamy szkolenia dotyczące znajomości ustawy o ochronie zwierząt, właściwego postępowania ze zwierzętami, zachowania się inspektorów podczas interwencji, współpracy ze służbami porządkowymi: policją i strażą miejską.


RSPCA szkoli Inspektorów ds. ochrony zwierząt.

Przedstawiciele RSPCA – David Bowles oraz Kasia Kilvington z departamentu zajmującego się współpracą z zagranicznymi
organizacjami chroniącymi zwierzęta, a także John Wilkins – menadżer ds. szkoleń i rozwoju Inspektoratów, dnia 17.X.09r rozpoczęli w Polsce cykl szkoleń Inspektorów OTOZ Animals oraz Strażników dla Zwierząt. Trening ma na celu udoskonalenie zdobytych dotychczas umiejętności posiadanych przez Inspektorów obydwu organizacji.

Jeśli chcesz podzielić się z nami spostrzeżeniami na temat losu zwierząt w swoim regionie, napisz:

OTOZ Animals
84-207 Bojano
ul. Rzemieślnicza 2
interwencja@otoz.pl lub zadzwoń:  (058) 550 43 73

Zobacz nasze interwencje

 

Darowizna

 

Archiwa

Nasz numer konta

POMÓŻ NAM POMAGAĆ Nasz nr konta:
55 1020 1853 0000 9902 0069 5668