Podręcznik dobrostanu zwierząt

Tytuł modułu

Treść

Kategoria
 1. Wstęp, spis treści, proponowane lektury, odnośniki do stron
 1. Wprowadzenie do dobrostanu zwierząt *
 • Definicje
 • Zwierzęta jako istoty czujące

 • Rola nauki, etyki i ustawodawstwa
Zasady ogólne: Zdrowie i dobrostan zwierząt
 1. Ocena dobrostanu a koncepcja „Pięciu Wolności” *
 • Ocena poziomu dobrostanu pod katem „pięciu wolności”

 • Wprowadzenie do metodyki naukowej

Zasady ogólne: Zdrowie i dobrostan zwierząt
 1. Wskaźniki fizjologiczne 1
 • Fizjologiczne wskaźniki niskiego/wysokiego poziomu dobrostanu
Zasady ogólne: Zdrowie i dobrostan zwierząt
 1. Wskaźniki fizjologiczne 2
 • Fizjologiczne wskaźniki niskiego/wysokiego poziomu dobrostanu (cd.)

Zasady ogólne: Zdrowie i dobrostan zwierząt
 1. Wskaźniki poziomu dobrostanu związane z odpornością i wydajnością

 • Odporność/wydajność jako wskaźniki poziomu dobrostanu

Zasady ogólne: Zdrowie i dobrostan zwierząt
 1. Wskaźniki behawioralne 1
 • Behawioralne wskaźniki niskiego/wysokiego poziomu dobrostanu

Zasady ogólne: Zdrowie i dobrostan zwierząt
 1. Wskaźniki behawioralne 2
 • Behawioralne wskaźniki niskiego/wysokiego poziomu dobrostanu (ciąg dalszy)
Zasady ogólne: Zdrowie i dobrostan zwierząt
 1. Ocena dobrostanu grupy/stada i zarządzanie dobrostanem na tym poziomie

 • Ocena poziomu dobrostanu na poziomie grupy
 • Zarządzanie dobrostanem w systemach chowu grupowego

Zasady ogólne: Zdrowie i dobrostan zwierząt
 1. Interakcje człowiek-zwierzę *
 • Relacja człowiek-zwierzę

 • Sprzeczność postaw człowieka wobec zwierząt

 • Związek pomiędzy przemocą wobec zwierząt a przemocą w stosunku do ludzi
Zasady ogólne: Zdrowie i dobrostan zwierząt
 1. Wprowadzenie do etyki dobrostanu zwierząt*
 • Status moralny zwierząt

 • Teorie etyczne

 • Dobrostan zwierząt a prawa zwierząt

Zasady ogólne: Zdrowie i dobrostan zwierząt
 1. Interakcje związane z innymi problemami natury etycznej
 • Dobrostan zwierząt a dobrostan człowieka

 • Dobrostan zwierząt a ochrona gatunków

 • Czynniki środowiskowe

Zasady ogólne: Zdrowie i dobrostan zwierząt
 1. Rola lekarzy weterynarii jako grupy zawodowej i praktyków indywidualnych *

 • Rola lekarzy weterynarii jako grupy zawodowej
 • Podejmowanie decyzji o charakterze etycznym w praktyce weterynaryjnej

 • Postawy studentów kierunków weterynaryjnych I lekarzy weterynarii

 • Problemy związane z dobrostanem w terapii

Zasady ogólne: lekarzy weterynarii jako grupy zawodowej i praktyków indywidualnych
 1. Edukacja humanitarna

 • Cele i metody realizacji edukacji humanitarnej

 • Rola lekarza weterynarii w zakresie zmiany postaw

 • Tworzenie zasobów

Ustawodawstwo z zakresu ochrony zwierząt a wpływy zewnętrzne: edukacja humanitarna
 1. Organizacje zajmujące się dobrostanem zwierząt

 • Cele

 • Rola w społeczności
 • Dobór i szkolenie osób pracujących ze zwierzętami

 • Relacje robocze z lekarzami weterynarii

 • Współpraca i pomoc międzynarodowa

Problemy specjalne: organizacje zajmujące się dobrostanem zwierząt
 1. Ustawodawstwo z zakresu ochrony zwierząt 1*
 • Modelowe prawo
 • Ustawodawstwo – rzeczywistość

Ustawodawstwo z zakresu ochrony zwierząt a wpływy zewnętrzne: ustawodawstwo z zakresu ochrony zwierząt

 1. Ustawodawstwo z zakresu ochrony zwierząt 2 – egzekwowanie przepisów i naciski polityczne *
 • Egzekwowanie przepisów

 • Przeszkody na drodze do egzekwowania przepisów
 • Presja polityczna

Ustawodawstwo z zakresu ochrony zwierząt a wpływy zewnętrzne: ustawodawstwo z zakresu ochrony zwierząt

 1. Wykorzystywanie dzikich zwierząt do celów komercyjnych
 • CITES a regulacja handlu dzikimi gatunkami fauny
 • Handel różnymi gatunkami zwierząt i ich produktami pochodnymi: przykłady

 • Skutki eksploatacji zwierząt

Ustawodawstwo z zakresu ochrony zwierząt a wpływy zewnętrzne: ustawodawstwo z zakresu ochrony zwierząt

 1. Wpływ rynku

 • Skutki dobrostanu zwierząt dla rynków lokalnych

 • Rola sieci detalicznych o zasięgu globalnym/krajowym
 • Wpływ WTO
Ustawodawstwo z zakresu ochrony zwierząt a wpływy zewnętrzne: siły rynkowe

Konkretne przykłady

 1. Ocena poziomu dobrostanu zwierząt gospodarskich 1
 • Przyczyny niskiego poziomu dobrostanu

 • Ocean poziomu dobrostanu w gospodarstwie/na fermie

 • Potencjał z zakresu dobrostanu

Dobrostan różnych rodzajów zwierząt: zwierzęta gospodarskie

 1. Ocena poziomu dobrostanu zwierząt gospodarskich 2
 • Systemy chowu

 • Główne problemy z zakresu dobrostanu

 • Okaleczenia

Dobrostan różnych rodzajów zwierząt: zwierzęta gospodarskie

 1. Transport i targowiska zwierząt
 • Transport żywych zwierząt
 • Targowiska

Dobrostan różnych rodzajów zwierząt: zwierzęta gospodarskie

 1. Ubój zwierząt gospodarskich

 • Metody uboju

 • Ubój rytualny

 • Skuteczność przepisów

Dobrostan różnych rodzajów zwierząt: zwierzęta gospodarskie

 1. Zwierzęta pracujące

 • Pracujące koniowate/ bawoły/ wielbłądy/ woły/ słonie

 • Warunki pracy

 • Systemy chowu

Dobrostan różnych rodzajów zwierząt: zwierzęta pracujące

 1. Zwierzęta wykorzystywane w rozrywce

 • Zwierzęta jako źródło rozrywki

 • Odnośne problemy
 • Skuteczność przepisów

Problemy specjalne: zwierzęta wykorzystywane w rozrywce
 1. Zwierzęta wykorzystywane w eksperymentach

 • Zastosowania zwierząt laboratoryjnych

 • Etyka: argumenty za i przeciw wykorzystywaniu zwierząt w eksperymentach
 • Problemy z zakresu dobrostanu

 • Biotechnologia/inżynieria genetyczna
 • Alternatywy
 • Ograniczenia prawne

Dobrostan u różnych rodzajów zwierząt: badania naukowe i medycyna

 1. Zwierzęta towarzyszące 1 – programy kontroli populacji
 • Odpowiedzialne właścicielstwo

 • Strategie z zakresu kontroli populacji

Dobrostan u różnych rodzajów zwierząt: zwierzęta towarzyszące

 1. Zwierzęta towarzyszące 2 – w szerszym kontekście
 • Rola schronisk
 • Skutki programów sterylizacji dla dobrostanu

 • Regulacja handlu zwierzętami towarzyszącymi

 • Psy agresywne

 • Rozmnażanie i wystawianie

 • Okaleczenia dla celów kosmetycznych

Dobrostan u różnych rodzajów zwierząt: zwierzęta towarzyszące

 1. Opieka nad zwierzętami wolnożyjącymi

 • Programy leczenia

 • Dobrostan a ochrona

 • Ogrody zoologiczne i parki dzikich zwierząt

 • Programy ograniczania populacji (np. fok, jeleni)

 • Konsumpcja dzikich zwierząt

Dobrostan u różnych rodzajów zwierząt: dzikie zwierzęta

30.a. Religia a zwierzęta

 • Święte zwierzęta

 • Filozofia kultury

 • Ubój rytualny

 • Ofiary ze zwierząt
Problemy specjalne: zwierzęta a religia
30.b. Wojny i klęski żywiołowe
 • Klęski żywiołowe

 • Strefy działań wojennych

Problemy specjalne: Strategie ratunkowe podczas klęsk żywiołowych

 

Jouer au juste prix gratuitement en ligne sans s’inscrire

 

Archiwa

Nasz numer konta

POMÓŻ NAM POMAGAĆ Nasz nr konta:
55 1020 1853 0000 9902 0069 5668