Sprawozdania za rok 2015

 

Pobierz plik Sprawozdanie merytoryczne za 2015 rok.
Pobierz plik Bilans za 2015 rok.
Pobierz plik Informacja dodatkowa za rok 2015
Pobierz plik Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015r.

 

Sprawozdania za rok 2014

 

Pobierz plik Bilans za 2014 rok.
Pobierz plik Informacja dodatkowa za rok 2014
Pobierz plik Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014r.
Pobierz plik w formacie PDF Sprawozdanie ze zbiórek publicznych za okres od 05.12.2013 do 30.11.2014 r. przeprowadzonych przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt Animals. ( word )

 

Sprawozdanie za rok 2013

 

Pobierz plik w formacie PDF Rachunek wyników na dzień 31.12.2013
Pobierz plik w formacie PDF Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2013
Pobierz plik w formacie PDF Bilans. 2013
Pobierz plik w formacie PDF Opis prowadzonej w 2013 r. diałalności statutowej

Sprawozdanie za rok 2012

 

Pobierz plik w formacie PDF Sprawozdanie ze zbiórek publicznych z dnia 05.11.2012
Pobierz plik w formacie PDF Informacja dodatkowa za rok 2012
Pobierz plik w formacie PDF Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012
Pobierz plik w formacie PDF Bilans ogólny OTOZ Animals na dzień 31.12.2012
Pobierz plik w formacie PDF Rachunek wyników na dzień 31.12.2012r
Pobierz plik w formacie PDF Sprawozdanie ze zbiórek publicznych za okres 07.09.2011 do 31.08.2012

Sprawozdanie za rok 2011

Pobierz plik w formacie PDF Sprawozdanie merytoryczne OTOZ Animals za rok 2011
Pobierz plik w formacie PDF Bilans OTOZ Animals za rok 2011
Pobierz plik w formacie PDF Informacja dodatkowa OTOZ Animals za rok 2011
Pobierz plik w formacie PDF Rachunek wyników OTOZ Animals za rok 2011

Sprawozdanie za rok 2010

Pobierz plik w formacie PDF Sprawozdanie z działalności Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt OTOZ Animals za rok 2010
Pobierz plik w formacie PDF Bilans na dzien 31.12.2010
Pobierz plik w formacie PDF Informacja dodatkowa.
Pobierz plik w formacie PDF Rachunek wyników

Rok 2010/2011

Pobierz plik w formacie PDF Sprawozdanie ze zbiórek publicznych za okres od 29.06.2010 do 20.05.2011 cz. 1
Pobierz plik w formacie PDF Sprawozdanie ze zbiórek publicznych za okres od 29.06.2010 do 20.05.2011 cz. 2
Pobierz plik w formacie PDF Informacja z przeprowadzonych zbiórek publicznych przez OTOZ Animals od 05.06.2009r do 13.04.2010r
Pobierz plik w formacie PDF Bilans
Pobierz plik w formacie PDF Sprawozdanie merytoryczne
Pobierz plik w formacie PDF Rachunek wyników
Pobierz plik w formacie PDF Informacja dodatkowa

Zbiórki publiczne 2008/2009

Pobierz plik w formacie PDF Zbiórki publiczne 2008/2009

Rok 2008

Pobierz plik w formacie PDF Bilans
Pobierz plik w formacie PDF Sprawozdanie merytoryczne
Pobierz plik w formacie PDF Rachunek wyników
Pobierz plik w formacie PDF Informacja dodatkowa

Rok 2007

Pobierz plik w formacie PDF Zbiórki publiczne
Pobierz plik w formacie PDF Bilans
Pobierz plik w formacie PDF Sprawozdanie merytoryczne
Pobierz plik w formacie PDF Rachunek wyników
Pobierz plik w formacie PDF Informacja dodatkowa

Rok 2006

Pobierz plik w formacie PDF Sprawozdanie merytoryczne
Pobierz plik w formacie PDF Bilans
Pobierz plik w formacie PDF Rachunek wyników
Pobierz plik w formacie PDF Informacja dodatkowa

Rok 2005/2006

Pobierz plik w formacie DOC Zbiórki publiczne

Rok 2005/2006

Pobierz plik w formacie PDF Sprawozdanie merytoryczne
Pobierz plik w formacie PDF Bilans
Pobierz plik w formacie PDF Rachunek wyników
Pobierz plik w formacie PDF Informacja dodatkowa
Gratis spilen gratis gokkasten echt geld free online.
 

Archiwa

Nasz numer konta

POMÓŻ NAM POMAGAĆ Nasz nr konta:
55 1020 1853 0000 9902 0069 5668