Wyróżnienie Gazety Wyborczej „Człowiek stycznia 2008 ” jest dla mnie wyjątkowe. Dowodzi ono, że temat ochrony zwierząt jest coraz bardziej dostrzegany, a działania organizacji walczących o poprawę losu zwierząt – doceniane.

Dedykuję ten tytuł wszystkim działaczom ochrony zwierząt oraz naszym wspaniałym darczyńcom, wpierających OTOZ Animals we wszystkich organizowanych przez nas akcjach, m.in. poprzez wpłacanie 1 procenta podatku na pomoc bezdomnym zwierzętom – bez Tej pomocy nie bylibyśmy w stanie działać!

Z podziękowaniami
Ewa Gebert

Video

Film 5

Film 4

Film 3