NIEAKTYWNE

Wniosek polskiego rządu o odroczenie zakazu stosowania nieulepszonych klatek dla kur niosek został
Compassion in World Farming,odwiedzali wielkoprzemysłowe fermy trzody
Gehenna polskich cieląt
Pół tysiąca krów przetrzymywanych w strasznych warunkach
Świąteczny los karpia
Koniec bateryjnego chowu niosek w Unii Europejskiej
Wręczenie nagrody Good Egg w Gdyni
Rozstrzygnięcie konkursu
Kury nioski
Poprawa warunków hodowli kur niosek
Czy wiesz co jesz?
Rozdanie nagród Good Egg Award
Polska firma PPH TAST otrzymała nagrodę CIWF Good Eggs Award
Petycja w sprawie wyeliminowania transportu konnego na drodze do Morskiego Oka
Idą konie po betonie… prosto do nieba.
Chów przemysłowy
Zerwanie więzi rodzinnych, przestrzeń
Pozycja w stadzie, konkluzje
Dojne krowy
Choroby wymion
Poprawa warunków hodowli
Humanitarne traktowanie krów mlecznych
Świńskie życie – pamiętnik Pig´s Life – a Diary
Problemy psychologiczne i zdrowotne
Główne problemy dotyczące dobrostanu zwierząt gospodarskich
Wielkość gospodarstw rolnych i technologie chowu
Raport OTOZ Animals i CIWF dotyczący chowu i uboju polskich świń
Dane statystyczne

 

Archiwa

Nasz numer konta

POMÓŻ NAM POMAGAĆ Nasz nr konta:
55 1020 1853 0000 9902 0069 5668