Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

A czy Ty chciałbyś podróżować w paczce pocztowej?

W związku ze zwiększoną liczbą zapytań związanych z przewożeniem zwierząt pocztą
kurierską, właściciele Serwisu KurJerzy.pl wraz z Ogólnopolskim Towarzystwem
Ochrony Zwierząt „Animals” zdecydowali o skierowaniu oficjalnego apelu o bardziej
humanitarne traktowanie małych futrzaków.

Transport zwierzęcia w paczce pocztowej jest nielegalny i grozi karą grzywny, mimo to wiele
osób decyduje się na taki krok i unika konsekwencji. Przewóz zwierzęcia w zapakowanym
pudełku jest dla niego wyjątkowo stresujący, grozi poważnymi uszkodzeniami ciała,
kalectwem, a nawet śmiercią. Transportowane zwierzę narażone jest na ból i cierpienie z
powodu przegrzania, wychłodzenia lub – w przypadku opóźnienia doręczenia przesyłki –
głodu i pragnienia.

– Wielokrotnie spotkaliśmy się z zapytaniami dotyczącymi przewożenia małych zwierząt
pocztą kurierską, sposobu zapakowania przesyłki oraz ulokowania pojemników z pokarmem
– opowiada Marcin Trzciński z KurJerzy.pl. – Na początku mieliśmy wrażenie, że to żarty,
jednak po jakimś czasie zauważyliśmy, że zapytań tego typu jest coraz więcej i mają one
poważny charakter. Skontaktowaliśmy się z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony
Zwierząt „Animals” i wspólnie zdecydowaliśmy się zwrócić uwagę opinii publicznej na ten
problem. Mamy nadzieję, że nasza drobna inicjatywa przyczyni się do poprawy sytuacji
naszych małych przyjaciół – dodaje Marcin Trzciński.

Art. 6 ust. 2 pkt. 6 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 1997 nr 111
poz. 724 ze zm.) mówi, że transport zwierząt w sposób powodujący ich zbędne cierpienie
i stres należy do czynów wyczerpujących znamiona znęcania się nad zwierzętami i jest
przestępstwem, za które grozi kara grzywny oraz więzienia do 3 lat.
§ 27 ust 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie
warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz. U. 2005 nr 124 poz. 1039
ze zm.) zabrania przemieszczania paczek pocztowych zawierających żywe zwierzęta.
Dopuszczalne jest jedynie przesyłanie piskląt ptactwa domowego i pszczół, ale tylko
wówczas, gdy nadawca zadba odpowiednio o bezpieczeństwo i zdrowie zwierząt.