PETYCJA O WSTRZYMANIE WYKONANIA DECYZJI O ZABICIU 170 KRÓW, CIELĄT I BYKÓW

Petycja jest zamknięta.

Data końcowa: May 13, 2019

Zebrane podpisy: 0

Cdel podpisu: 10000

0 signatures

Cdel podpisu: 10000