Światowa deklaracja praw zwierząt Pobierz plik
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 czerwca 1998 r. o transporcie zwierząt Pobierz plik w formacie DOC
Ustawa o ochronie zwierząt – tekst jednolity (Dz. U. z 2003 r. Nr. 106, poz. 1002). Pobierz plik
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28 kwietnia 2003 r.w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz.687). Pobierz plik
Ustawa z dnia 30 marca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2002 r. nr 42, poz. 372). Pobierz plik
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 4 lutego 2005 r.w sprawie zwierząt wykorzystywanych w akcjach ratowniczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 35, poz. 315). Pobierz plik
 

Archiwa

Nasz numer konta

POMÓŻ NAM POMAGAĆ Nasz nr konta:
55 1020 1853 0000 9902 0069 5668