Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

Inspektorat główny w Bojanie

W 2023 r. uratowaliśmy i znaleźliśmy nowe domy dla 6755 psów i kotów. Przeprowadzamy szkolenia dotyczące znajomości ustawy o ochronie zwierząt, właściwego postępowania ze zwierzętami, zachowania się inspektorów podczas interwencji, współpracy ze służbami porządkowymi: policją i strażą miejską.  5348 interwencji ratujących życie i zdrowie zwierząt zostało wykonanych między innymi dzięki środkom pozyskanym z 1,5 procent podatku dla zwierząt.

Inspektoraty OTOZ Animals

Kim jest inspektor ds. ochrony zwierząt

Inspektor ds. ochrony zwierząt to funkcja, z którą wiążą się pewne, ściśle określone zobowiązania. Reprezentuje towarzystwo i w związku z tym musi znać nie tylko jego cele ale również się z nimi identyfikować. Oczywiście punktem wyjścia jest miłość do zwierząt. Równie ważna jest jednak cierpliwość i determinacja, musimy bowiem pamiętać, że radykalne zmiany nie zachodzą szybko, czasami trzeba na nie czekać.

Stanowisko inspektora powołano do działań określonych w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, jako upoważniony przedstawiciel / inspektor organizacji społecznej, której statutowym celem jest ochrona zwierząt. Wskazana funkcja umożliwia m.in. działanie w zakresie ujawniania oraz ścigania przestępstw i wykroczeń określonych w Ustawie, przy współdziałaniu z odpowiednimi instytucjami państwowymi i samorządowymi.

Inspektor musi posiadać odpowiednią wiedzę w zakresie funkcjonowania towarzystwa, przysługujących mu praw, obowiązujących w RP przepisów prawnych dotyczących zwierząt, a zwłaszcza Ustawy o ochronie zwierząt z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 roku wraz z uzupełnieniami. Zazwyczaj propozycję zostania inspektorem składa towarzystwo osobom współpracującym z nim w charakterze wolontariuszy w schronisku dla bezdomnych zwierząt. Wybrana osoba, jeżeli wyrazi taką chęć, przechodzi przeszkolenie dotyczące zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce, tak aby w przyszłości okazały się one skuteczne, zgodne z prawem a także dla niego samego bezpieczne. O przyjęciu do grona inspektorów decyduje pomyślne zaliczenie kończącego szkolenie testu, opinia egzaminatorów potwierdzona przez rade krajową towarzystwa.