Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

Sprawozdania za rok 2022

Pobierz plikSprawozdanie merytoryczne 01.01.2022r. do 31.12.2022 r.
Pobierz plikBilans za 2022 rok.
Pobierz plikRachunek zysków i strat za okres 01.01.2022r. do 31.12.2022 r.
Pobierz plikInformacja dodatkowa za rok 2022

Sprawozdania za rok 2021

Pobierz plik Sprawozdanie merytoryczne 01.01.2021r. do 31.12.2021 r.
Pobierz plik Bilans za 2021 rok.
Pobierz plik Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2021r. do 31.12.2021 r.
Pobierz plik Informacja dodatkowa za rok 2021

Sprawozdania za rok 2020

Pobierz plik Sprawozdanie merytoryczne 01.01.2020r. do 31.12.2020 r.
Pobierz plik Bilans za 2020 rok.
Pobierz plik Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2020r. do 31.12.2020 r.
Pobierz plik Informacja dodatkowa za rok 2020

Sprawozdania za rok 2019

Pobierz plik Sprawozdanie merytoryczne 01.01.2019r. do 31.12.2019 r.
Pobierz plik Bilans za 2019 rok.
Pobierz plik Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2019r. do 31.12.2019 r.
Pobierz plik Informacja dodatkowa za rok 2019

Sprawozdania za rok 2018

Pobierz plik Sprawozdanie merytoryczne 01.01.2018r. do 31.12.2018 r.
Pobierz plik Bilans za 2018 rok.
Pobierz plik Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2018r. do 31.12.2018 r.
Pobierz plik Informacja dodatkowa za rok 2018

Sprawozdania za rok 2017

Pobierz plik Sprawozdanie merytoryczne 01.01.2017r. do 31.12.2017 r.
Pobierz plik Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2017r. do 31.12.2017 r.
Pobierz plik Bilans za 2017 rok.
Pobierz plik Informacja dodatkowa za rok 2017

Sprawozdania za rok 2016

Pobierz plik Sprawozdanie merytoryczne 01.01.2016r. do 31.12.2016 r.
Pobierz plik Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2016r. do 31.12.2016 r.
Pobierz plik Bilans za 2016 rok.
Pobierz plik Informacja dodatkowa za rok 2016

 

Sprawozdania za rok 2015

Pobierz plik Sprawozdanie merytoryczne za 2015 rok.
Pobierz plik Bilans za 2015 rok.
Pobierz plik Informacja dodatkowa za rok 2015
Pobierz plik Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015r.

 

Sprawozdania za rok 2014

Pobierz plik Bilans za 2014 rok.
Pobierz plik Informacja dodatkowa za rok 2014
Pobierz plik Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014r.
Pobierz plik w formacie PDF Sprawozdanie ze zbiórek publicznych za okres od 05.12.2013 do 30.11.2014 r. przeprowadzonych przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt Animals. ( word )

 

Sprawozdanie za rok 2013

Pobierz plik w formacie PDF Rachunek wyników na dzień 31.12.2013
Pobierz plik w formacie PDF Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2013
Pobierz plik w formacie PDF Bilans. 2013
Pobierz plik w formacie PDF Opis prowadzonej w 2013 r. diałalności statutowej

 

Sprawozdanie za rok 2012

Pobierz plik w formacie PDF Sprawozdanie ze zbiórek publicznych z dnia 05.11.2012
Pobierz plik w formacie PDF Informacja dodatkowa za rok 2012
Pobierz plik w formacie PDF Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012
Pobierz plik w formacie PDF Bilans ogólny OTOZ Animals na dzień 31.12.2012
Pobierz plik w formacie PDF Rachunek wyników na dzień 31.12.2012r
Pobierz plik w formacie PDF Sprawozdanie ze zbiórek publicznych za okres 07.09.2011 do 31.08.2012

 

Sprawozdanie za rok 2011

Pobierz plik w formacie PDF Sprawozdanie merytoryczne OTOZ Animals za rok 2011
Pobierz plik w formacie PDF Bilans OTOZ Animals za rok 2011
Pobierz plik w formacie PDF Informacja dodatkowa OTOZ Animals za rok 2011
Pobierz plik w formacie PDF Rachunek wyników OTOZ Animals za rok 2011

 

Sprawozdanie za rok 2010

Pobierz plik w formacie PDF Sprawozdanie z działalności Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt OTOZ Animals za rok 2010
Pobierz plik w formacie PDF Bilans na dzien 31.12.2010
Pobierz plik w formacie PDF Informacja dodatkowa.
Pobierz plik w formacie PDF Rachunek wyników

 

Rok 2010/2011

Pobierz plik w formacie PDF Sprawozdanie ze zbiórek publicznych za okres od 29.06.2010 do 20.05.2011 cz. 1
Pobierz plik w formacie PDF Sprawozdanie ze zbiórek publicznych za okres od 29.06.2010 do 20.05.2011 cz. 2
Pobierz plik w formacie PDF Informacja z przeprowadzonych zbiórek publicznych przez OTOZ Animals od 05.06.2009r do 13.04.2010r
Pobierz plik w formacie PDF Bilans
Pobierz plik w formacie PDF Sprawozdanie merytoryczne
Pobierz plik w formacie PDF Rachunek wyników
Pobierz plik w formacie PDF Informacja dodatkowa

 

Zbiórki publiczne 2008/2009

Pobierz plik w formacie PDF Zbiórki publiczne 2008/2009

 

Rok 2008

Pobierz plik w formacie PDF Bilans
Pobierz plik w formacie PDF Sprawozdanie merytoryczne
Pobierz plik w formacie PDF Rachunek wyników
Pobierz plik w formacie PDF Informacja dodatkowa

 

Rok 2007

Pobierz plik w formacie PDF Zbiórki publiczne
Pobierz plik w formacie PDF Bilans
Pobierz plik w formacie PDF Sprawozdanie merytoryczne
Pobierz plik w formacie PDF Rachunek wyników
Pobierz plik w formacie PDF Informacja dodatkowa

 

Rok 2006

Pobierz plik w formacie PDF Sprawozdanie merytoryczne
Pobierz plik w formacie PDF Bilans
Pobierz plik w formacie PDF Rachunek wyników
Pobierz plik w formacie PDF Informacja dodatkowa

 

Rok 2005/2006

Pobierz plik w formacie DOC Zbiórki publiczne

 

Rok 2005/2006

Pobierz plik w formacie PDF Sprawozdanie merytoryczne
Pobierz plik w formacie PDF Bilans
Pobierz plik w formacie PDF Rachunek wyników
Pobierz plik w formacie PDF Informacja dodatkowa