Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

1,5 procent podatku dla schronisk

Co to jest 1,5 procent podatku

W dużym skrócie 1,5% to 1,5 procent podatku dochodowego od osób fizycznych. W 2004 roku wprowadzono możliwość przekazywania go organizacjom pożytku publicznego (OPP).

To dokładnie jedna setna podatku dochodowego od osób fizycznych, którą uprawniony podatnik może przekazać dowolnej organizacji pożytku publicznego wedle własnego uznania.

W zamyśle 1,5% miał pomóc organizacjom charytatywnym, które działały z pożytkiem dla społeczeństwa bez względu na sposób działania tj. edukacja, pomoc niepełnosprawnym, prowadzenie działalności kulturalnej, pomoc zwierzętom i ochrona środowiska.

Konkretne przepisy określające kto i komu może przekazać swój 1,5 procent podatku znajdują się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
( tu znajdziesz aktualny wykaz OPP : pozytek.gov.pl )

Przekazanie 1,5% swojego podatku nie zwiększa obciążenia podatnika, jest to część z przymusowej daniny, w przypadku gdyby podatnik nie zdecydował się go przekazać trafi on do skarbu państwa.  Dając możliwość wyboru organizacji do której trafia 1,5% w pewnym sensie ustawodawca pozwolił na przejaw tzw demokracji bezpośredniej tj indywidualnej decyzji do kogo trafi część jego daniny a więc – gdzie państwo powinno pomóc i wydać środki publiczne.

Przekazując 1,5 procent podatku dochodowego, nie dysponujemy swoimi pieniędzmi gdyż zostaną one przekazane dopiero po rozliczeniu podatku i tak już należnego urzędowi skarbowemu. Jest to więc z punktu widzenia prawa tylko decyzja o kierunku dysponowania częścią tego podatku.

Czy wszystkie organizacje mogą przyjąć 1,5% podatku?

Żeby móc przyjmować 1,5% podatku dochodowego od uprawnionych obywateli, organizacja ( lub uprawniony podmiot) musi być organizacją pożytku publicznego i mieć przyznany jej status, jest on nadawany przez odpowiedni sąd. Nie wszystkie OPP mogą jednak otrzymywać 1,5%. Należy spełnić szereg dodatkowych wymagań. Najważniejszym z nich jest obowiązek sporządzenia i przesłania do odpowiednich urzędów ich rocznego sprawozdania merytorycznego oraz finansowego. Wykaz uprawnionych organizacji pożytku publicznego prowadzi dyrektor Narodowego Instytutu Wolności. Jest on zamieszczony na stronie: https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/

Najpopularniejsze formy rozliczeń podatku w Polsce

PIT-37  – Najpopularniejszy z pitów. Służy do rozliczania dochodów osób zatrudnionych na umowę o pracę, dzieło lub zlecenie. Wypełniają go również emeryci i renciści.

PIT-36 – dla prowadzących działalność gospodarczą, które do swoich dochodów doliczają dodatkowo dochody uzyskiwane przez małoletnie dzieci lub dochody zagraniczne. PIT 36 z końcówką „L” wskazuje osoby rozliczające się na podstawie podatku liniowego.

PIT-39 – Jeśli sprzedałeś nieruchomość albo nabyte prawa majątkowe – musisz wypełnić PIT 39.

PIT – 38 dla podatników uzyskujących przychody z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów wartościowych. Jest on też przeznaczony dla osób czerpiących korzyści majątkowe z realizacji praw wynikających ze zbycia papierów wartościowych, udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach, pobierając za to wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

PIT – 28 Jest to PIT dla otrzymujących przychody objęte ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Więcej o OTOZ Animals oraz o tym w jaki sposób pożytkuje zebrany 1 procent podatku dowiesz się tutaj

Tutaj zobaczysz wybrane interwencje Inspektorów OTOZ Animals 

Aby sprawdzić gdzie znajduje się najbliższe schronisko zajrzyj na nasz wykaz schronisk w Polsce