Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

Polityka prywatności OTOZ ANIMALS

Niniejszy dokument opisuje jakie dane gromadzimy na Państwa temat za pośrednictwem stron www należących do OTOZ Animals, w jaki sposób wykorzystujemy i przetwarzamy te dane, w jaki sposób chronimy je oraz jakich decyzji mogą Państwo dokonywać w odniesieniu do tych danych. Zachęcamy do zapoznania się z niniejszym dokumentem. Pełna, aktualna lista stron www prowadzonych przez OTOZ Animals, których dotyczy niniejsza Polityka Prywatności dostępna jest na stronie www.otoz.pl .

Zapewniamy, że wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia powierzonych nam danych. Regularnie testujemy i mierzymy wdrożone środki techniczne i organizacyjne stosowane w celu zabezpieczenia danych osobowych poprzez dokonywanie audytów bezpieczeństwa, testowanie wdrożonych zabezpieczeń i bieżące nadzorowanie procesów przetwarzania danych przez Inspektora Ochrony Danych

W Stowarzyszeniu OTOZ Animals naszym głównym celem jest pomoc bezdomnym i krzywdzonym zwierzętom jednak nie zapominamy jak ważna jest ochrona danych osobowych i prywatności osób kontaktujących się z nami.

 • Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals z siedzibą w Bojano (84-207) przy ul. Rzemieślniczej 2.

 • Kontakt z Administratorem danych

Listownie: ul. Rzemieślnicza 2, 84 – 207 Bojano;
Elektronicznie: kontakt@otoz.pl ;
Osobiście po wcześniejszej awizacji w siedzibie Administratora.

 • Inspektor ochrony danych

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, którym jest Jan Kaczmarczyk. Kontakt z Inspektorem: jan@bezpieczenstwowfirmie.pl .

 • Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzamy w związku z humanitarną ochroną zwierząt, kształtowaniem właściwych postaw społecznych wobec świata zwierząt oraz z zapobieganiem ich  bezdomności. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora wynikający z Ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r z późn.zm.

 • Kategorie danych jakie przetwarzamy

W odniesieniu do osób kontaktujących się z nami za pomocą adresów e-mail i formularzy kontaktowych opublikowanych na stronach www przetwarzamy następujący zakres danych: imię i nazwisko, adres e- mail, numer telefonu oraz dane zawarte w treści wiadomości.

W zakresie korzystania ze stron należących do OTOZ Animals przez użytkownika przechowujemy zapytania http kierowane do serwera. Stosowanie nazwy „protokół https” dotyczy protokołu http i https łącznie bądź wymiennie. Przeglądane zasoby są identyfikowane poprzez adresy URL i dotyczą:

 • Publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;
 • Nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja, jeśli jest możliwa, realizowana jest przez protokół https;
 • Czasu nadejścia zapytania;
 • Pierwszego wiersza żądania https;
 • Kodu odpowiedzi https;
 • Liczby wysyłanych przez serwer danych;
 • Informacji o przeglądarce;
 • Informacji o błędach jakie wystąpiły przy realizacji transakcji https.

Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi nasze strony

 • Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych osób odwiedzających strony www i profile Administratora na portalach społecznościowych są podmioty świadczące usługi hostingu i wsparcia IT dla Administratora.

 • Okres przechowywania danych

Dane osobowe przetwarzane w związku z humanitarną ochroną zwierząt, kształtowaniem właściwych postaw społecznych wobec świata zwierząt oraz z zapobieganiem ich  bezdomności przetwarzamy przez okres 6 lat licząc os ostatniego kontaktu z osobą, której dane dotyczą.

Dane przetwarzane na podstawie zgody (np: publikacja zdjęć) będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.

 • Prawa osób, których dane dotyczą
 • Prawo do wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie; (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem);
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, uodo.gov.pl).

 • Odnośniki do innych stron www

Na naszej stronie znajdują się odnośniki do innych stron www, których administratorem nie jest OTOZ Animals, nie ponosimy odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności obowiązujące na tych stronach i za ich zawartość. Zachęcamy, aby każdorazowo po przejściu na inną stronę www zapoznać się z zasadami ochrony danych opublikowanymi przez jej administratora.

 • Informacja o konieczności podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, a ich nie podanie, w tym w trakcie zgłaszania interwencji dotyczącej złego traktowania zwierząt, nie skutkuje żadnymi konsekwencjami. Zgłoszenia mogą być anonimowe!
W przypadku adopcji zwierząt, zapewnienia im domu tymczasowego lub oddawania zwierząt do schroniska podanie danych osobowych jest konieczne, abyśmy mogli monitorować losy zwierząt, któ®e znalazły dom za naszym pośrednictwem.

 • Przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem portali społecznościowych

Właściciele portali społecznościowych są Administratorami danych osobowych swoich użytkowników i przetwarzają je na podstawie własnych regulaminów i polityk. Jednak jeśli wchodzisz z nami w relacje za pośrednictwem portali społecznościowych (polubienie naszego fanpage, reakcja na posty, udostępnianie ich itp.) to OTOZ Animals staje się również Administratorem Twoich danych osobowych. Zakres danych jaki przetwarzamy za pośrednictwem Fanpage to: identyfikator użytkownika, nick, imię i nazwisko, zdjęcia, informacje zawarte na Twoim profilu, treść prywatnych wiadomości w komentarzach kierowanych do nas.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na utrzymaniu relacji z użytkownikami zainteresowanymi naszymi działaniami i rozwojem oraz na udzielaniu odpowiedzi na prywatne wiadomości.

Jeżeli chcesz zachować poufność danych zawartych w kierowanych do nas wiadomościach zachęcamy do korzystania z adresów e-mail i numerów telefonów umieszczonych na naszej stronie www.otoz.pl/kontakt lub na stronach poszczególnych jednostek organizacyjnych OTOZ Animals, których lista znajduje się na stronie www.otoz.pl. W trakcie kontaktu poprzez wskazane adresy posiadamy pełną kontrolę nad poufnością i dostępem do informacji w nich zawartych.

Nie łączymy danych pozyskanych za pośrednictwem portali społecznościowych z innymi danymi jakie nam przekazujesz innymi kanałami chyba, że wyślesz nam  prywatną wiadomość, w której przekażesz nam adres e-mail lub inne dane kontaktowe, których będziemy używać do kontaktu. Nie przekazujemy danych osób kontaktujących się za pośrednictwem portali społecznościowych innym podmiotom, lecz mogą to robić administratorzy tych serwisów. Prosimy mieć jednak na względzie, że właściciele portali jako administratorzy danych swoich użytkowników, mają pełen dostęp to wszystkich informacji na temat ich użytkowników.

Masz prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz złożenia skargi na ich przetwarzanie do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa www.uodo.gov.pl .

 • Pliki cookie

Nasze strony korzystają z plików cookie. Pliki te są zapisywane w pamięci lokalnej urządzenia w celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności strony. Pliki cookie nie powodują zmian w ustawieniach Państwa urządzeń, ani nie przechowują poufnych informacji na Państwa temat. W celu zablokowania, ograniczenia lub usunięcia plików cookie z naszych stron należy użyć ustawień przeglądarki internetowej.

Czyszczenie i wyłączanie plików cookie w przeglądarce Chrome oraz zarządzanie nimi:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Usuwanie ciasteczek i danych stron w przeglądarce Firefox:

https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-irefox?redirectslug=usuwanie-ciasteczek&redirectlocale=pl

Usuwanie ciasteczek i danych stron w przeglądarce Microsoft Edge

https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d