Akcja przeciwko niehumanitarnemu ubojowi zwierząt w rzeźni | OTOZ Animals

W lutym 2004 r pracownicy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt OTOZ Animals nakręcili film o niehumanitarnym zabijaniu świń w jednej z polskich ubojni. Cała sprawa została nagłośniona i opublikowana w mediach min. innymi w telewizji TVN w programie Pod Napięciem. Szczegółowe informacje dotyczące sprawy ukażą się 26 listopada na naszych stronach internetowych.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt Animlas” wspólnie z brytyjska organizacją Compassion in World Farming przeprowadziło w 2003 roku przegląd warunków w jakich odbywa się chów i ubój zwierząt gospodarskich w Polsce. Wyniki przedstawiają horror, który spotyka zwierzęta. Bardzo często chów oraz ubój prowadzone są niezgodnie z zapisami ustawy o ochronie zwierząt.

Świnie nie maja dostępu do światła dziennego, pozbawione ściółki przebywają cała życie na metalowych rusztowaniach, ściśnięte w zatłoczonych boksach. Prosięta kilka godzin po urodzeniu mają obcinane ogonki, a trzy dni później przeprowadzane są u samców, bez znieczulenia zabiegi kastracji. Życie polskich świń jest często pasmem nieszczęść. W żadnej z rzeźni, która odwiedziliśmy zwierzęta nie były zabijane w sposób humanitarny, zgodny z zapisami ustawy, która wyraźnie mówi o warunkach uboju zwierząt.

Podczas odwiedzenia jednej z rzeźni byliśmy świadkami scen, które nigdy nie powinny mieć miejsca! Świnia została źle ogłuszona, zbyt krótko poddana działaniu prądu, który miał ją ogłuszyć. Następnie niedokładnie wykrwawiona i wrzucona do oparzelnika z gotującą się wodą, podczas gdy zwierzę było nadal świadome. Krzyk przerażająco cierpiącej świni nie zrobił żadnego wrażenia na pracownikach rzeźni, stwierdzono, że takie sytuacje się zdarzają, a przecież znęcanie się nad zwierzętami w tym również stosowanie niewłaściwej metody uboju zwierząt, podlega karze pozbawienia wolności do lat dwóch. Metody ogłuszania zwierząt stosowane w naszych rzeźniach nie zawsze są skuteczne. Często świnie powieszone już za nogę na hakach są przytomne i świadome tego co się dzieje!

Stoi to w oczywisty sposób w sprzeczności z art. 34 ustawy o ochronie zwierząt, który mówi, że zwierzę kręgowe w ubojni może zostać uśmiercone tylko po uprzednim pozbawieniu świadomości przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje !!! Zwracamy się do Ministerstwa Rolnictwa i Głównego Lekarza Weterynarii o zaostrzenie kontroli warunków uboju zwierząt w rzeźniach w celu respektowania zapisów ustawy o ochronie zwierząt.

Przekaż darowiznę

 

Paypal:

 

KRS 0000069730

Numer naszego konta:
55 1020 1853 0000 9902 0069 5668
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

POBIERZ PROGRAM
DO ROZLICZANIA PIT

Pobierz tutaj