Animalsi – jak działamy | OTOZ Animals

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals prowadzi 8 schronisk dla bezdomnych zwierząt.

W 2012 r. dzięki naszym staraniom 4403 psów i 1662 kotów znalazło nowy dom. Pod naszą opieką jest ponad 2000 zwierząt.

W 2012 roku ze środków pozyskanych z 1 % podatku: 
–  wybudowaliśmy nowe wybiegi dla psów – w tym jeden duży, zbiorowy oraz kupiliśmy nowe, ocieplane budy dla naszych schronisk;
–  powstało kilkanaście nowych kojców w naszych schroniskach;
–  wybudowaliśmy izolatkę oraz nowy duży wybieg dla kotów;
–  kupujemy również karmę, szczepionki i leki ratujące życie bezdomnym zwierzętom.

Posiadamy łącznie 20 inspektoratów działających w całej Polsce.
W 2012 r. nasi inspektorzy przeprowadzili 3010 interwencji związanych z niehumanitarnym traktowaniem zwierząt. Ratujemy psy przebywające całe życie na łańcuchu.
Zwracamy uwagę również na dobrostan zwierząt gospodarskich.
W kwietniu 2012 r. udało nam się uratować 39 dramatycznie zagłodzonych owiec z gospodarstwa rolnego pod Kościerzyną (https://otoz.pl/dramat-i-ratunek-dla-zwierzat-gospodarskich-we-wsiowsnice-kolo-koscierzyny/).

Nasi inspektorzy z Braniewa przeprowadzili również bardzo głośną interwencję w Cielętniku, związaną z utrzymywaniem zwierząt w gospodarstwie rolnym, w której prowadzone były aż 4 postępowania karne: (http://braniewo-otoz.strefa.pl/interwencje/komisja.htm)

Wiele takich spraw znalazło swój finał w sądzie. Jako oskarżyciel posiłkowy systematycznie uczestniczymy w sprawach karnych o przestępstwa przeciwko humanitarnej ochronie zwierząt, zwłaszcza związanych z naszymi interwencjami. Do największych sukcesów na tym polu zaliczyć należą 3 głośne wyroki:

1 rok bezwzględnego pozbawienia wolności dla mężczyzny, który wyrzucił z okna psa rasy yorkshire terrier, pies na szczęście przeżył;

6 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności dla młodego mężczyzny z Gdyni, który wyrzucił owczarka niemieckiego z VI piętra , zwierzę niestety nie przeżyło upadku.

6 miesięcy pozbawienia wolności za usiłowanie zabicia zwierzęcia w warunkach tzw. recydywy podstawowej w miejscowości Rusy k. Braniewa 

Ponadto popieraliśmy oskarżenie m.in. w sprawie mężczyzny, który pod Giżyckiem ciągnął na łańcuchu za Polonezem psa, powodując rozległe obrażenia. Sprawca został skazany na 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, orzeczono również zakaz posiadania zwierząt na 4 lata i nawiązkę w wysokości 2000 zł na cel związany z humanitarną ochroną zwierząt. Psiak ma się na szczęście dobrze i nie wróci już do sprawcy. Łącznie w tym roku uczestniczyliśmy w różnych etapach postępowania karnego, także asystując przy wykonaniu wyroku, w ok. 30 zakończonych sprawach o znęcanie się nad zwierzętami, a kilkanaście postępowań jest w toku.


W 2012 r. intensywnie uczestniczyliśmy w akcji skierowanej przeciwko niehumanitarnemu ubojowi zwierząt bez ogłuszania. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dn. 27.11.2012 r. zakazał takiego uboju od dnia 1.01.2013 r. 

Istotnym elementem naszej działalności jest też edukacja humanitarna. Inspektorzy, prowadząc pogadanki w szkołach, starają się dotrzeć również do najmłodszych, od małego ucząc szacunku i współczucia wobec zwierząt.
Dzięki środkom uzyskanym z 1% podatku dochodowego możemy:

utrzymywać i modernizować prowadzone przez nas schroniska, kupując nowe ocieplane budy, rozbudowując kojce i wyposażając gabinety zabiegowe;

finansować zakup wysokiej jakości karmy oraz niezbędnych lekarstw i szczepień dla zwierząt będących pod naszą opieką;

rozwijać działalność Inspektoratu, reagującego w przypadkach zaniedbań bądź okrucieństw wobec zwierząt; stale walczyć o jak najszersze poszanowanie idei pomocy zwierzętom i należnego im szacunku.

Informacje na temat naszej działalności oraz lista inspektoratów dostępne są na naszej stronie – zapraszamy do zapoznania się z nimi.

 

 

Przekaż darowiznę

 

Paypal:

 

KRS 0000069730

Numer naszego konta:
55 1020 1853 0000 9902 0069 5668
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

POBIERZ PROGRAM
DO ROZLICZANIA PIT

Pobierz tutaj