Compassion in World Farming,odwiedzali wielkoprzemysłowe fermy trzody | OTOZ Animals

Okrutne warunki chowu świń w Europie. Unijne Dyrektywy są nagminnie łamane – zobacz film Compassion in World Farming:

 

Przez ostatnie 18 miesięcy działacze Compassion in World Farming, największej brytyjskiej charytatywnej organizacji ochrony zwierząt gospodarskich, odwiedzali wielkoprzemysłowe fermy trzody chlewnej.

Wyniki kontroli są wstrząsające!

Okazuje się, że zwierzęta całe swoje życie spędzają w warunkach urągających jakimkolwiek zasadom dobrostanu, natomiast unijna Dyrektywa 2008/120/WE, ustanawiająca minimalne normy ochrony świń, jest jawnie łamana!

Załącznik I, rozdział 1, pkt. 4 Dyrektywy mówi, że świnie muszą mieć stały dostęp do wystarczającej ilości materiału, takiego jak słoma, siano, trociny itp., w którym mogłyby grzebać, aby zaspokajać naturalną potrzebę rycia. Tymczasem bardzo rzadko zdarza się, aby świniom zapewniono dostęp do takich materiałów nawet w minimalnych ilościach. U zwierząt, które nie mogą zaspokoić swoich naturalnych potrzeb behawioralnych, narasta frustracja. Zwierzęta rozładowują ją okaleczając się i podgryzając nawzajem. Aby zapobiec takim zachowaniom, farmerzy nie starają się wzbogacić środowiska, w którym przebywają zwierzęta, przynajmniej o dostęp do ściółki, nie zmniejszają też często nadmiernego zagęszczenia zwierząt, jak nakazuje dyrektywa, ale rutynowo obcinają prosiętom ogony i skracają kły. Wykonywania tych bolesnych zabiegów rutynowo, bez podjęcia wcześniejszych prób zmiany nieodpowiednich warunków środowiska, zakazuje załącznik I, rozdział 1 pkt. 8 wspomnianej dyrektywy.

Obrońcy zwierząt na całym świecie apelują o powstrzymanie nielegalnych praktyk w przemysłowym chowie zwierząt! Przepisy obowiązującego prawa, mające na celu poprawę dobrostanu zwierząt gospodarskich muszą być egzekwowane!

Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego realizowanego przez Compassion in World Farming:

 


Materiał filmowy dokumentujący wyniki kontroli wielkoprzemysłowych ferm trzody chlewnej poruszył media w całej Europie.

Wyniki śledztwa opublikował między innymi francuski Liberation, holenderskie De Telegraaaf i De Pers, belgijski De Standaard oraz szwedzka telewizja Aktuellt

Polskie realia chowu świń są niestety podobne! Pomóżcie nam nagłośnić tę sprawę.

 

Przekaż darowiznę

 

Paypal:

 

KRS 0000069730

Numer naszego konta:
55 1020 1853 0000 9902 0069 5668
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

POBIERZ PROGRAM
DO ROZLICZANIA PIT

Pobierz tutaj

INTERWENCJE OTOZ Animals

Zimowy Patrol Animalsów

Pomóż nam pomagać

Stop Łańcuchom!