Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

Czy wiesz co jesz?

Nie kupując jaj z chowu klatkowego wybierasz nie tylko zdrowie, lecz także pomagasz zwiększyć dobrostan kur niosek.

Większość z nas kupuje jajka nie wiedząc skąd one pochodzą. Producenci opakowań jaj nie przywiązują wagi do czytelnych i dobrze widocznych oznaczeń. Ulotki informujące z jakiego rodzaju chowu pochodzi produkt, wkładane bezpośrednio do opakowań, w żadnym razie nie spełniają swojej roli, trudno je odnaleźć, rzadko kto do nich zagląda. W związku z tym Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt „Animals” przy współpracy z Brytyjską Organizacją Compassion in World Forming (CIWF), od lat promującą humanitarne sposoby hodowli, przystąpiło do kampanii mającej rozbudzić świadomość polskich konsumentów i zachęcić wszystkich do kupna zdrowych jaj. Ich oznakowanie – powinno być czytelne, podane na zewnętrznej stronie opakowania – jest regulowane przepisami ustalającymi jakość handlową: z chowu ekologicznego (nr 0), z wolnego wybiegu (nr 1), ściółkowego (nr 2) i klatkowego (nr 3). Dodatkowe informacje dotyczące tego rozróżnienia znaleźć można na stronie Zarządu Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz