Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

Koszmarne warunki życia niedźwiedzi w polskich ogrodach zoologicznych

Ratujmy niedźwiedzie ! Przez dwa lata wspólnie z naukowcami Uniwersytetu
Wrocławskiego, oraz angielską organizacją RSPCA, sprawdzaliśmy w jakich warunkach żyją niedźwiedzie w polskich ogrodach zoologicznych.Efekty naszej pracy są wstrząsające. Stworzyliśmy raport w którym opisujemy sytuacje, oraz proponujemy rozwiązania. Poznaj szczegóły:

Pobierz raport część 1.
Pobierz raport część 2.

Najważniejszym celem projektu była ocena warunków utrzymywania niedźwiedzi ze szczególnym uwzględnieniem ich potrzeb biologicznych i występowania zaburzeń w zachowaniu. Przeprowadziliśmy szczegółowy spis wszystkich osobników przebywających w polskich ogrodach zoologicznych i innych instytucjach, biorąc pod uwagę wiek, płeć, pochodzenie, kondycję fizyczną i psychiczną. Analiza warunków, w jakich przebywają, obejmowała wielkość pomieszczeń i wybiegów, ich urządzenie, rodzaj podłoża, dostępność wody do picia i do kąpieli, jakość i sposób podawania pokarmu, techniki wzbogacania środowiskowego (chowanie pokarmu, elementy do stymulacji ruchowej i psychicznej), możliwość korzystania z wybiegu w ciągu doby i w ciągu roku. Dokonaliśmy także przeglądu prawnych aspektów utrzymywania niedźwiedzi w niewoli w Polsce i w innych krajach. Wyniki przeprowadzonych badań mają służyć poprawie sytuacji, w tym zainicjować działania na rzecz zmian legislacyjnych w tym zakresie. Zaproponowaliśmy długo- i krótkofalowe rozwiązania stwierdzonych problemów dobrostanu.

Więcej informacji na www.bearproject.org

Zobacz także: http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80355,7083782,Uwolnic_misia_.html