List otwarty do Premiera od 98 organizacji ochrony zwierząt w sprawie uboju rytualnego | OTOZ Animals

Szanowny Panie Premierze,

W imieniu zdecydowanej większości obywateli RP wyrażamy stanowczy protest przeciwko działaniom Rządu zmierzającym do zalegalizowania w Polsce zarzynania zwierząt bez uprzedniego ogłuszenia.

Jednocześnie apelujemy do Pana jako Przewodniczącego Platformy Obywatelskiej o umożliwienie posłom głosowania nad wniesionym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi projektem zmiany Ustawy o ochronie zwierząt zgodnie z sumieniem (tzn. bez narzucania dyscypliny partyjnej).

Obecna wiedza naukowa w pełni potwierdza, opartą na zdrowym rozsądku, ocenę uboju rytualnego jako okrutnego procederu, w którym w pełni przytomne i przerażone zwierzę jest krępowane do poderżnięcia gardła, a następnie pozostawiane w agonii na czas wykrwawiania  (trwający nawet do kilku minut).
Potwierdzają to wszystkie raporty przygotowane ostatnio przez międzynarodowe grupy ekspertów  m.in. powołane przez Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności i Komisję Europejską (raport Dialrel), a także deklaracje Europejskiej Federacji Lekarzy Weterynarii oraz Polskiego Towarzystwa Etologicznego, zrzeszającego badaczy zachowań i psychologii zwierząt.

Podczas gdy żaden ubój na skalę przemysłową nie jest całkowicie humanitarny i naraża niektóre osobniki na ostre cierpienia wskutek nieprawidłowości (brak nadzoru, niedbalstwo itp), to każdy przypadek uboju przez podrzynanie gardła i wykrwawianie bez pozbawienia świadomości jest równoważny stosowaniu wobec zwierzęcia przedśmiertnych tortur.

Okrucieństwo uboju rytualnego budzi zorganizowane społeczne protesty przynajmniej od polowy XIX w. kiedy to w Anglii Królewskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami (RSPCA) pozwało gminy żydowskie o znęcanie się nad zwierzętami. Proceder szechity został zabroniony w Szwajcarii i Saksonii w końcu XIX wieku, a dopiero w latach trzydziestych XX wieku zaczął być wykorzystywane jako narzędzie propagandy antysemickiej.

W Europie ubój bez ogłuszania jest obecnie zabroniony w Szwajcarii, Szwecji, Norwegii, Islandii, Liechtensteinie i de facto (zezwolenia nie są udzielane) w Luksemburgu, a w większości innych krajów podlega ograniczeniom i ścisłej kontroli przez państwowe służby weterynaryjne. Dlatego przedstawianie wszelkiego sprzeciwu wobec szechity jako naśladowania nazistów jest kłamliwym i oszczerczym zabiegiem propagandowym.

Krwawe obrzędy naruszające publiczne poczucie moralnej przyzwoitości nieuchronnie wywołują niechęć do uprawiających je grup. Narzucenie okrutnego procederu opartego na starożytnych przesądach wywołuje narastające oburzenie w wielu krajach Europy, zatruwa zbiorowe świadomości społeczeństw i przyczynia się do nasilenia nastrojów antysemickich i antyislamskich.

Apelujemy do Pana Premiera o respektowanie zdecydowanej moralnej postawy Polaków wobec uboju bez ogłuszania oraz umożliwienie własnej partii kierowania się rozumem i sumieniem przy głosowaniu nad zmianą ustawy, która jest próbą narzucenia wszystkim obywatelom RP akceptacji masowego zadawania przedśmiertnych męczarni zdolnym do odczuwania bólu i strachu istotom zabijanym dla naszych korzyści.

Taka zmiana stałaby się poważnym regresem cywilizacyjnym w odniesieniu do standardów traktowania zwierząt jakie w Polsce udało się ustanowić ponad wszelkimi podziałami
politycznymi.

Z wyrazami szacunku

1. Polskie Towarzystwo Etyczne – Przewodniczący prof. Tadeusz Gadacz
2. Fundacja IUS ANIMALIA – Prezes Dorota Wiland
3. Fundacja Zmieńmy Świat – Prezes Krzysztof Giemza
4. OTOZ ANIMALS – Prezes Ewa Gebert
5. Fundacja VIVA – Prezes Cezary Wyszyński
6. Fundacja dla Zwierząt Argos – Prezes Tadeusz Wypych
7. Stowarzyszenie Obrona Zwierząt – Prezes Agnieszka Lechowicz
8. Fundacja MONDO CANE – Prezes Katarzyna Śliwa-Łobacz
9. Pogotowie dla Zwierząt – Prezes Dominika Sadowińska
10. Mazowiecka Fundacja Opieki nad Zwierzętami – Prezes Diana Malinowska
11. Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie – Prezes Agnieszka Korbal-Bondarczuk
12. Stowarzyszenie Obrońców Zwierząt ARKA – Prezes Anna Chodakowska
13. Fundacja Pomocy Zwierzętom „(NIE)Milcz – Reaguj” – Prezes Wioleta Pawlik Nowacka
14. Fundacja TARA – Prezes Scarlett Szyłogalis
15. Fundacja SOS dla Jamników – Prezes Dorota Gorczyca-Woźniak
16. Fundacja Jamniki Niczyje – Prezes Edyta Jacuńska
17. Stowarzyszenie Adopcje Buldożków – Prezes Alicja Dorota Smith
18. Toruńskie Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt – Prezes Ewa Włodkowska
19. Fundacja „Zwierzęca Arkadia” – Prezes Aleksandra Gruszczyńska
20. Fundacja Ostatnia Szansa – Prezes Ewa Wiśniewska
21. TOZ Białystok – Prezes Anna Jaroszewicz
22. Rzeszowskie Stow. Ochrony Zwierząt – Prezes Halina Derwisz

23. Fundacja „Psiegrane Marzenia” – Prezes Lidia Chodniewicz
24. Fundacja Mikropsy – Prezes Magdalena Kordas
25. Fundacja dla Bezdomnych Zwierząt „FELINEUS” – Prezes Wioletta Szajnar
26. Stowarzyszenie Cztery Łapy – Prezes Renata Chudzicka
27. Komitet POMOCY DLA ZWIERZĄT – Prezes Dominik Nawa
28. Fundacja „Nasza Szkapa” – Prezes Agnieszka Zera
29. Fundacja Warta Goldena – Prezes Barbara Waligóra Piętak
30. Stow. Przyjaciół Szczurów w Polsce – Prezes Grzegorz Strzelecki
31. Stowarzyszenie BENEK – Prezes Michał Bednarek
32. Fundacja PEGASUS – Prezes Agata Gawrońska
33. Fundacja Irasiad-Zagubionym – Prezes Agnieszka Szalc
34. Głogowskie Stow. Pomocy Zwierzętom AMICUS – Prezes Jagoda Kosmala
35. Fundacja Rottka – Prezes Agnieszka Pawlicka
36. Fundacja „Akity w Potrzebie” – Prezes Marek Łomiński
37. Fundacja Zwierzaki w Potrzebie – Prezes Agnieszka Bartnicka
38. Tatrzańskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami – Prezes Beata Czerska
39. Fundacja Dobrych Zwierząt – Prezes Marta Lichnerowicz
40. Fundacja Happy Animals – Prezes Katarzyna Antczak
41. Fundacja na Rzecz Ratowania Bezdomnych Zwierząt „Happy Garden”
Prezes Stefania Wrzyszcz
42. Fundacja „Jak Mleczna Czekolada” – Beata Kulisiewicz
43. Fundacja Mon Ami – Prezes Patrycja Iracka
44. OSPZ Animals – Prezes Elżbieta Lipka
45. Fundacja Medor- Prezes Elżbieta Andrzejewska
46. Fundacja KARUNA Ludzie dla Zwierząt – Prezes Beata Krupianik
47. Fundacja Centaurus – Prezes Ewa Mastyk
48. Stow. Pomocy Zwierzętom S.O.S Husky – Prezes Dominika Stygar
49. Szczecineckie Stow. Przyjaciół Psa , Kota i nie Tylko – Prezes Maria Danuta Kadela
50. Straż Zwierząt Powiatu Grodziskiego – Prezes Marta Łapińska
51. Warmińsko-Mazurskie Stow. Obrońców Praw Zwierząt – Prezes Barbara Zarudzka
52. Fundacja Terra Spei – Prezes Dorota Ingram
53. Fundacja Pomocy Zwierzętom BONO – Prezes Mirosława Kalinowska
54. Fundacja Pro Animals – Na Pomoc Zwierzętom – Prezes Jolanta Racka
55. Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami „ZWIERZAK” – Prezes Katarzyna Szmidt
56. Fundacja Lubelska Straż Ochrony Zwierząt – Marta Wlosek
57. Polska Fundacja Ochrony Zwierząt – Prezes Bogumiła Folman
58. Fundacja Po Ludzku Do Zwierząt – Przyjazna Łapa- Prezes Agnieszka Chmurzyńska
59. Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ -Dawid Karaś, Z-ca Komendanta
60. Amicus Canis – Fundacja na Rzecz Zwierząt Skrzywdzonych – Anna Kot
61. Fundacja Kocia Dolina – Prezes Agnieszka Hejenkowska-Marek
62. Malborskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt REKS – Przemysław Wojtacha

63. Fundacja Obrony Praw Zwierząt Anaconda – Prezes Małgorzata Jakubowska
64. Fundacja Azylu Psim Aniołem – Prezes Agnieszka Brzezińska-Azyl
65. Fundacja AZYL w Łodzi – Prezes Anna Jobczyk
66. Fundacja „Dar Serca” – Dyrektor Barbara Mikuła
67. Fundacja „Pomocna Łapa”- Prezes Sylwia Gajewska
68. Fundacja Fioletowy Pies – Prezes Magda Stefańska
69. Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt – 4 Łapy – Prezes Patrycja Misiak
70. Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „Ogród św. Franciszka” Prezes Mariusz
Mazur
71. Fundacja Pomocy Zwierzętom Bezdomnym „Szara Przystań” – Prezes Katarzyna OstrowskaCieslik
72. Łódzkie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami- Prezes Marzena Bukarowicz
73. Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami „Lubelski Animals”- Prezes Elżbieta Tarasińska
74. Fundacja Na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt Animals Time – Prezes Izabela Bartosz.
75. Fundacja Zwierzęca Polana – Prezes Aleksandra Grynczewska
76. Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt NADZIEJA – Prezes Klementyna Pyra
77. Fundacja KASTOR – Prezes Emilia Hanley
78. Stowarzyszenie Krasnostawski Ruch Ekologiczny „Viridis” – Prezes Tomasz Chuszcza
79. Sandomierskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt – Prezes Marcin Kułagowski
80. Fundacja dla Zwierząt Animalia – Prezes Małgorzata Galica-Menke
81. Fundacja Zwierząt Skrzywdzonych Bernardyn – Prezes Ewa Jarosławska
82. Fundacja Adopcje Malamutów – Prezes Agata Kluczyńska
83. Stow. Miłośników Psów Ras Północnych Oraz Sportu Zaprzęgowego „HUSOSKY” – Prezes
Karolina Kunz
84. Straż Ochrony Zwierząt Poznań – Komendant- Aleksander Dziurdź
85. Stowarzyszenie Pomocy Świnkom Morskim – Prezes Agata Budek
86. Fundacja NERO – Prezes Jadwiga Wiśniewska
87. SONZ – Patrol Interwencyjny – Prezes Celina Saliba
88. TOZ o/ Kętrzyn – Prezes Rozalia Michałowska
89. Stowarzyszenie na Rzecz Bezpańskich Zwierząt Niczyje – Prezes Justyna Długoborska-Ciołko
90. Fundacja OGONY – Prezes Paweł Tarczyński
91. Fundacja Chata Zwierzaka – Prezes Iwona Gabor-Kantorowicz
92. Społeczne Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Sanoku – Prezes Jolanta Tomasik
93. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział Suwałki – Prezes Łukasz Balcer
94. Fundacja S.O.S. dla Zwierząt – Prezes Jarosław Motak
95. TOZ Oddział Włocławek – Prezes Cecylia Barska
96. Fundacja Stworzenia Pana Smolenia- Prezes Bohdan Smoleń
97. Fundacja Psia Wachta – Prezes Paulina Ziółkowska-Radomiak
98. Fundacji Ochrony Zwierząt Animal Security – Prezes Emila Kaczmarek

 

 

Przekaż darowiznę

 

Paypal:

 

KRS 0000069730

Numer naszego konta:
55 1020 1853 0000 9902 0069 5668
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

POBIERZ PROGRAM
DO ROZLICZANIA PIT

Pobierz tutaj