MANIFESTACJA PRZECIWKO USTAWIE REGULUJĄCEJ DOŚWIADCZENIA NA ZWIERZĘTACH – 26.11.2014 r., 12.00, SEJM RP | OTOZ Animals

W dn. 26.11.2014 r. o godzinie 12.00 pod Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się demonstracja, której celem jest wyrażenie sprzeciwu wobec przyjęciu nowej Ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych.

Planowana ustawa ma na celu dostosowanie polskiego prawa do dyrektywy UE i przynajmniej w teorii wprowadzić wyższe standardy ochrony dla zwierząt doświadczalnych, jednakże proponowany projekt w istocie zmierza do ograniczenia tej ochrony pod wieloma względami i w swej obecnej treści został poddany istotnej krytyce przez organizacje ochrony zwierząt i ekspertów.

Do najbardziej kontrowersyjnych rozwiązań należy w szczególności dopuszczenie eksperymentowania na zwierzętach bezdomnych, co pod rządami obecnie obowiązującego prawa jest niedopuszczalne. Ustawa bagatelizuje również znaczenie czynnika społecznego w pracach komisji orzekającej o dopuszczalności przeprowadzenia eksperymentu oraz zawiera inne przepisy, które powodują, że jej przyjęcie w obecnym kształcie byłoby niedopuszczalne.

Zapraszamy wszystkich, którym zależy na zachowaniu standardów ochrony zwierząt w Polsce, aby przyłączyli się do manifestacji.

Poniżej link do wydarzenia:

https://www.facebook.com/events/329446627226752/

Przekaż darowiznę

 

Paypal:

 

KRS 0000069730

Numer naszego konta:
55 1020 1853 0000 9902 0069 5668
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

POBIERZ PROGRAM
DO ROZLICZANIA PIT

Pobierz tutaj

INTERWENCJE OTOZ Animals

Zimowy Patrol Animalsów

Pomóż nam pomagać

Stop Łańcuchom!