NIE ZGADZAMY SIĘ NA TORTUROWANIE ZWIERZĄT ZWANE UBOJEM RYTUALNYM! | OTOZ Animals

My, niżej podpisani przedstawiciele organizacji pozarządowych, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, zaniepokojeni stanem polskiej demokracji, w której mimo wyraźnego sprzeciwu społeczeństwa władza publiczna forsuje wolę mniejszości w imię partykularnych interesów majątkowych, pragniemy zaalarmować opinię publiczną o planowanej zmianie Ustawy o ochronie zwierząt, mającej na celu przyzwolenie na ubój zwierząt kręgowych bez ogłuszania.
Przez 8 lat obowiązywania Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które było pretekstem do prowadzenia uboju rytualnego w Polsce, do najwyższych organów państwowych docierały z różnych stron sygnały, że Rozporządzenie to jest niezgodne z Ustawą o ochronie
zwierząt jako aktem wyższego rzędu i jego wydanie było sprzeczne z prawem. Doniesienia te były konsekwentnie ignorowane i dopiero wyrok Trybunału Konstytucyjnego zmusił polskie władze do uznania tego, co było oczywiste dla każdego rozsądnego obywatela. Teraz usiłuje się poniekąd
naprawić tę kompromitację, potajemnie i bez porozumienia z suwerenem – czyli narodem – przygotowując zmianę prawa w interesie wielkich producentów mięsnych.
Przypominamy – mięso pochodzące z polskiego uboju rytualnego nie służy potrzebom polskich gmin żydowskich i muzułmańskich. Blisko 100% tej produkcji trafia przede wszystkim do krajów Bliskiego Wschodu, na czym polscy producenci zbijają krociowe zyski, wykorzystując cynicznie fakt, iż w wielu krajach Unii Europejskiej eksport takiego towaru poza granice UE nie jest dozwolony, a w niektórych państwach członkowskich ubój rytualny jest całkowicie zabroniony.
Czy pragniemy, aby Polska była widziana w Unii jako kraj, w którym niegodziwe zyski z krwawego procederu uzasadniają gwałcenie elementarnych zasad humanitaryzmu? Czy chcemy, byśmy byli postrzegani jako szary koniec Europy w przestrzeganiu powszechnie ustalonych i uzasadnionych obiektywnie standardów traktowania zwierząt? Czy po raz kolejny mamy ponosić zbiorową odpowiedzialność moralną za działania reprezentantów narodu, którzy wolę narodu ignorują, a państwo traktują jak swój prywatny folwark?
Pragniemy przypomnieć najwyższym organom państwowym, jakie są fundamenty ustroju Polski. W Konstytucji czytamy: „Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu”. Zatem apelujemy do wszystkich Posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej o głosowanie zgodne z własnym sumieniem i z rzeczywistą wolą tych, których reprezentują. Podkreślamy ponownie, że stanowienie prawa w ten sposób, bez przeprowadzenia jakichkolwiek konsultacji społecznych, jest sprzeczne z zasadami demokratycznego państwa.
Zwracamy się również do wszystkich obywateli, aby dostrzegli, że w kontekście wydarzeń ostatnich dni, działania władz są haniebne i stanowią nieudolną próbę zatuszowania niewątpliwego skandalu, w jakim sprawczo uczestniczyło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wszystkich niegodzących się na taki stan rzeczy wzywamy, aby wyrazili swój sprzeciw.
Fundacja na Rzecz Ochrony Zwierząt IUS ANIMALIA
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals
Akcja dla Zwierząt Viva!
Fundacja dla Zwierząt ARGOS
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Fundacja na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt Mondo Cane

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fYG7Ecn3IEo#! – zobacz konferencję prasową nt. uboju rytualnego

Przekaż darowiznę

 

Paypal:

 

KRS 0000069730

Numer naszego konta:
55 1020 1853 0000 9902 0069 5668
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

POBIERZ PROGRAM
DO ROZLICZANIA PIT

Pobierz tutaj