Okrutne warunki chowu świń w Europie – materiał Compassion in World Farming | OTOZ Animals

Jak dowiodło śledztwo, którego wyniki do wiadomości podała 5 grudnia br organizacja ochrony zwierząt Compassion in World Farming, świnie w krajach europejskich trzymane są w potwornych warunkach, często niezgodnych z prawem. W niektórych krajach europejskich osoby prowadzące rozpoznanie stwierdziły nieprawidłowości praktycznie na wszystkich odwiedzanych farmach. Większość macior była trzymana w boksach tak wąskich, że nie mogły się nawet obrócić. Większość tuczników była upchnięta w brudnych, przepełnionych zagrodach.

Analiza zgromadzonego materiału pozwala stwierdzić uchybienia w chowie zwierząt:

  • Na wszystkich praktycznie farmach stosuje się rutynowe cięcie ogonów – zakazane przez prawo UE
  • Brak elementów wzbogacających środowisko życia świni, takich jak ściółka – zakazane przez prawo UE
  • Ograniczające ruch kojce dla macior ciężarnych oraz mających małe – dozwolone przez prawo UE

“Ogólnie sytuacja wygląda podobnie we wszystkich państwach, które odwiedziliśmy,” wyjaśnia osoba prowadząca dochodzenie dla Compassion in World Farming.

“Świnie wyglądały na niezadbane, zachowywały się agresywnie i nie miały czym się zająć. Podłogi niczym nie wyścielano, zwierzęta miały bardzo mało miejsca i wszędzie było brudno. Potworna jest świadomość, że w takich warunkach przetrzymywana jest większość zwierząt, z których mięsem potem stykamy się codziennie w supermarketach, restauracjach i we własnych domach.”

Chief Policy Advisor for Compassion in World Farming, Peter Stevenson powiedział; “Nasze dochodzenie ilustruje wpływ uprzemysłowienia na te czujące, inteligentne zwierzęta. Większości świń w UE cierpi ogromnie w okrutnej rzeczywistości chowu przemysłowego.”

Trwające sześc. miesięcy badania ukazały na bezprecedensową skale warunki chowu w Europie, między innym w takich krajach jak Niemcy, Węgry, Holandia, Hiszpania i Wlk. Brytania, co daje nam obraz tego, jak wygląda chów świń na kontynencie europejskim.

Compassion in World Farming wzywa Komisję Europejską i rządy poszczególnych państw do egzekwowania prawa UE, które nakazuje wzbogacenie ściółki dla zwierząt w materiały takie jak słoma i które zakazuje rutynowego cięcia ogonów. Chcemy również zaostrzenia prawa w celu zakończenia cierpienia zadawanego tym pełnym energii, inteligentnym zwierzętom”

Dobrostan świń i prawo UE

Przycinanie ogonów i wzbogacanie otoczenia: Przycinanie ogonów (odcina się je warchlakom) ma zapobiec wzajemnemu podgryzaniu ogonów przez świnie. Mimo, że rutynowe przycinanie ogonów jest zabronione przez prawo UE, dochodzenie dowiodło, że jest nadal powszechnie praktykowane – w niektórych państwach odsetek dochodzi nawet do 100%. W 2007 r. raport Europejskiej Rady Żywienia poinformował, że 90 % warchlaków jest poddawanych tej praktyce.

Do obgryzana ogonów dochodzi z powodu nudy i doznawanego przez świnie stresu.

Ulepszanie warunków chowu, choćby o słomę, zapobiegłoby takim zachowaniom jak wzajemne podgryzanie, a co za tym idzie powstrzymałoby praktykę rutynowego przycinania ogonów. Zgodnie z prawem UE, świnie muszą mieć zapewniony dostęp do słomy lub innych materiałów, umożliwiających realizację takich naturalnych zachowań jak rycie, grzebanie i eksplorację otoczenia. Przeprowadzone rozpoznanie udowodniło jednak brak stosowania tych materiałów przez olbrzymią większość odwiedzanych farm.

Kojce porodowe i kojce indywidualne: Chociaż na terenie UE stosowanie kojców indywidualnych po pierwszych czterech tygodniach ciąży ma być całkowicie wyeliminowane do 2013 r. (zakaz stosowania kojców indywidualnych przez cały okres ciąży wprowadzono już w Szwecji i Wielkiej Brytanii), dochodzenie wykazało, że kojce te nadal są używane. Większość ciężarnych macior jest ściśnięta w kojcach tak wąskich, że zachodzące raz po raz w ciążę zwierzę, nie ma nawet możliwości, by się obrócić. Przed zbliżającym się porodem świnia jest przenoszona do kojca porodowego – równie wąskiego i ograniczającego ruchy. W naturalnych warunkach matka budowałaby gniazdo z trawy, gałęzi liści i łodyg; zamiast tego w kojcu ledwo może się poruszać, położyć lub odpowiednio zadbać o swoje małe. W kojcu porodowym trzymana jest do momentu odstawienia młodych w wieku 3-4 tygodni, po czym jest ponownie zapładniana i umieszczana w kojcu indywidualnym.

Apel do UE

W 2009 UE znowelizuje Dyrektywę dotyczącą świń. Compassion in World Farming i OTOZ Animals nawołują do wprowadzenia następujących zmian:

  • Całkowity zakaz stosowania kojców indywidualnych od 2013: oznacza to wykluczenie możliwości trzymania maciory w takim kojcu również przez cztery pierwsze tygodnie ciąży.
  • Zakaz stosowania kojców porodowych
  • Zakaz bolesnego okaleczania zwierząt – wyrywania zębów i kastracji
  • Egzekwowanie istniejącego zakazu rutynowego przycinania ogonów
  • Działania dotyczące poprawy warunków chowu: zapewnienie świniom słomy do grzebania i podściółki oraz zupełny zakaz stosowania podłogi całkowicie rusztowanej
  • Zwiększenie przestrzeni chowu dla świń-tuczników

Notes for Editors

Compassion in World Farming

Założone w UK w 1967 przez farmera Compassion in World Farming organizuje kampanie na rzecz ochrony zwierząt gospodarskich na potrzeby przemysłu spożywczego na terenie UK, UE i całym świecie. Jeśli chcesz dowiedzieć sie więcej odwiedź naszą stronę ciwf.org.

Kontakt: Annabel Davis, Rzecznik prasowy + 44 (0)1483 521973, + 44 (0)7771 926005, annabel@ciwf.org

Pobierz oryginalny dokument w języku angielskim

Przekaż darowiznę

 

Paypal:

 

KRS 0000069730

Numer naszego konta:
55 1020 1853 0000 9902 0069 5668
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

POBIERZ PROGRAM
DO ROZLICZANIA PIT

Pobierz tutaj