OSTATNIA SZANSA NA POPRAWĘ LOSU ZWIERZĄT – ORGANIZACJE I OSOBY PRYWATNE – PISZEMY DO PREMIER EWY KOPACZ - OTOZ Animals

Codziennie powstają kolejne wydarzenia o zwierzętach i codziennie widzimy, że w polskim prawie trzeba zmienić wiele.
Codziennie mamy coraz bardziej dość tego bezmiaru ludzkiego okrucieństwa i inercji organów ścigania, Inspekcji Weterynaryjnej, działalności hycli, pseudohodowców i bezdusznych urzędników samorządowych.

Jak pewnie wiecie – od ponad roku leży w Sejmie nowelizacja Ustawy o ochronie zwierząt, która wyczerpuje większość naszych żądań.
Nowelizację przygotował Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt, we współpracy z nami.
To dobre prawo, ale nie możemy przebić się przez roszady polityczne, rozgrywki partyjne, partykularne interesy i kompletny brak zrozumienia dla praw zwierząt.

Uznaliśmy, że jedyną naszą szansą jest Premier Ewa Kopacz – osoba, która nieraz pokazała, że żadne partyjne nakazy i konieczność polityczna nie zmuszą jej do głosowania wbrew jej sumieniu.

Jako Marszałek Sejmu głosowała przeciw barbarzyństwu uboju rytualnego, jasno artykułując w mediach, że takie ma przekonania. Był to akt odwagi politycznej.

SPIS ZAPISÓW NOWELIZACJI tutaj:

https://docs.google.com/document/d/1cPE4RlagFP1QkmHr0WlFZpeHOZcHsRMgUUPNCSbEw3k/edit?usp=sharing

________________________________________________

Robimy tak:

1. poniżej treść listu do Pani Premier – ten podpisują organizacje, pod przypiętym postem proszę o podawanie PEŁNEJ NAZWY, MIEJSCOWOŚCI, NAZWISKA PREZESA

2. Jest też petycja dla osób prywatnych pod linkiem:

http://www.petycje.pl/petycjePodglad.php?petycjeid=11073

_________________________________________________

Jesteśmy przekonani, że jeśli nie znowelizujemy prawa w tej kadencji, sprawy zwierząt mogą zniknąć z Sejmu na lata – nikt nie wie, co się stanie po wyborach.

JESZCZE RAZ POKAŻMY, ŻE JESTEŚMY SILNI.

ŻE POTRAFIMY WALCZYĆ W IMIENIU TYCH, KTÓRZY WALCZYĆ NIE MOGĄ.

MUSI SIĘ UDAĆ!!!

_________________________________________________

TREŚĆ LISTU DO PANI PREMIER:

Szanowna Pani Premier,
My, organizacje ochrony zwierząt, zwracamy się do Pani Premier jako osoby, której empatia i zrozumienie dla praw dla zwierząt są powszechnie znane.
Polska nie jest sygnatariuszem międzynarodowych konwencji na temat ochrony zwierząt, ani europejskiej ani światowej.
To dla nas powód do wstydu. Konwencje te ratyfikowały prawie wszystkie kraje europejskie, w tym takie kraje jak Azerbejdżan i Rumunia.

Prosimy więc chociaż o dobre prawo w Polsce. 

Polska, jako członek Unii Europejskiej, w kontekście ochrony zwierząt i stosunku do nich pozostaje daleko w tyle za rozwiniętymi demokracjami europejskimi.
Wykazał to doskonale raport NIK z czerwca 2013 roku. Wnioski raportu są zatrważające.
NIK oceniła negatywnie wykonywanie przez gminy i schroniska ustawowych zadań dotyczących ochrony zwierząt.
Ponad 1/3 środków publicznych wydawano w kontrolowanym okresie z naruszaniem prawa lub niegospodarnie. W Polsce na zadania gminne w tym zakresie wydaje się już ponad 150 mln złotych rocznie.
Gminy nie zapewniały właściwej opieki oraz nieskutecznie zapobiegały bezdomności zwierząt. 
Schroniska nie zapewniły zwierzętom właściwych warunków bytowania, umiera w nich co czwarte zwierzę. Dotyczy to przede wszystkim schronisk prowadzonych w formie działalności gospodarczej – generowanie zysku za wszelką cenę wyklucza właściwą opiekę nad zwierzętami, bo musi odbywać się ich kosztem.
Tylko około 20% gminnych programów zapobiegania bezdomności spełniało wymogi prawne.
Nie istnieje kontrola wykorzystania środków publicznych w zakresie ochrony zwierząt i realizowania ustawowego obowiązku samorządów.
NIK przedstawiła w raporcie zalecenia i propozycje zmian, które uzdrowiłyby system ochrony zwierząt i zapobiegłyby dalszemu pogarszaniu sytuacji, bo niestety sytuacja ta pogarsza się z roku na rok.
Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt, pod kierownictwem posła Pawła Suskiego, we współpracy ze specjalistami i organizacjami ochrony zwierząt stworzył dwa lata temu projekt nowelizacji kilku ustaw, dotyczących przedstawionych w niniejszym piśmie problemów:
Ustawa o ochronie zwierząt zakłada 62 zmiany, Ustawa prawo łowieckie – 1 zmianę, Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 1 zmianę, Ustawa o ochronie przyrody – 2 zmiany oraz Ustawa o ochronie zdrowia oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt – 21 zmian.

Zmiany te w pełni wyczerpują zakres zaleceń NIK i porządkują cały system ochrony zwierząt i finansowania go.
Najważniejsze zmiany dotyczą poprawienia dobrostanu zwierząt i dostosowania przepisów do standardów europejskich. Zapisy nowelizacji mają za zadanie wyeliminowanie wielu szkodliwych praktyk, a m.in. pseudohodowli, zwierząt w cyrkach, losu psów łańcuchowych, hycli, odławiania psów donikąd, eksterminacyjnych schronisk, , niefrasobliwego lub niezgodnego z prawem wydawania społecznych pieniędzy na iluzoryczną opiekę nad zwierzętami bezdomnymi.
Ważną zmianą jest propozycja wprowadzenia powszechnego i obowiązkowego oznakowania psów, co w perspektywie kilkunastu lat powinno znacząco wpłynąć na ograniczenie bezdomności zwierząt.

Projekt, pozytywnie oceniony przez prawników sejmowych oraz Ministerstwo Środowiska, z nieznanych nam przyczyn, nie został poddany procedurom legislacyjnym od ponad roku.
W kontekście ostatniego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tzw. uboju rytualnego, projekt ten mógłby również określić zakres i warunki tego uboju w Polsce, do czego Parlament jest i tak zobowiązany.
Szczególnie ten problem uważamy za istotny, badania opinii publicznej jednoznacznie wskazują, że 80% polskiego społeczeństwa to przeciwnicy tego rodzaju uboju zwierząt. Temat uboju religijnego jest kontrowersyjny, a bez nowelizacji ubój ten dozwolony będzie w każdym zakresie, również w biznesowej formie uboju na eksport, czyniąc z Polski rzeźnię rytualną Europy.
Należy również wspomnieć, że legalne będzie używanie w rzeźniach tzw. klatek obrotowych, maksymalnie zwiększających cierpienie zwierząt, urządzeń, których używanie jest barbarzyństwem na niespotykaną skalę.

Szanowna Pani Premier,
Nie potrafimy zrozumieć, dlaczego nowelizacja, która może czynić dobro, poprawić los bezdomnych zwierząt i oszczędzić zbędnego wydawania ogromnych środków finansowych na nieistniejące usługi, nie zasługuje na uwagę posłów Platformy Obywatelskiej. 
Elektorat Platformy Obywatelskiej to przecież, w bardzo dużym stopniu, elektorat miejski i wykształcony czyli taki, który uznaje i szanuje prawa zwierząt.
Nie rozumiemy dlaczego względy polityczne czy inne powstrzymują procedowanie nowelizacji, która przyniesie wyłącznie korzyści.

Zmiany, które zakłada nasza nowelizacja to dokładne odzwierciedlenie nie tylko zaleceń NIK, są one również zgodne z opinią ogromnej części społeczeństwa.
Polacy się zmieniają. Nasza mentalność i stosunek do zwierząt również. Jednocześnie pozwalamy na istnienie rozpoznanych patologii systemowych.
Wyborczy rok 2015 jest doskonałą okazją do pokazania, że polityka ma ludzką twarz, a sprawy losu zwierząt są ponadpartyjne.
Z taką solidarnością ponadpartyjną mieliśmy już do czynienia przy poprzedniej nowelizacji Ustawy o ochronie zwierząt, gdy posłowie, prawie przy braku głosów przeciw, przegłosowali pozytywne zmiany krótko przed wyborami parlamentarnymi.
Bardzo prosimy o pomoc.
Jest Pani ostatnią nadzieją dla polskich zwierząt.
Wierzymy głęboko, że Pani bezkompromisowość i empatia pomogą w uchwaleniu dobrego, nie odbiegające od europejskiego prawa, co pozwoli na oszczędzenie milionom polskich zwierząt zbędnych cierpień.

1. Fundacja na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt MONDO CANE – Żabia Wola, Prezes Katarzyna Śliwa-Łobacz
2. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ ANIMALS Rada Krajowa – Gdynia, Prezes Ewa Gebert 
3. Fundacja Międzynarodowy Ruch dla Zwierząt Viva! – Warszawa, Prezes Cezary Wyszyński 
4. Stowarzyszenie Obrońców Zwierząt ARKA – Warszawa, Prezes Anna Chodakowska
5. Fundacja Fioletowy Pies – Opole, Prezes Magda Stefańska
6. Żorskie Stowarzyszenie dla Zwierząt – Żory, Prezes Izabela Piontek
7. Łódzkie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami – Łódź, Prezes Amanda Chudek
8. Fundacja „Psiegrane Marzenia” – Warszawa, Prezes Lidia Chodniewicz
9. Fundacja Pomocy Zwierzętom CHATUL – Bytom, Prezes Ewa Szczepaniak
10. Fundacja SOS dla Jamników – Warszawa, Prezes Dorota Woźniak
11. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami – Warszawa, Prezes Łukasz Balcer
12. Towarzystwo SOS dla Zwierząt w Polsce – Opole, Prezes Urszula Dembińska
13. Fundacja Pomocy Zwierzętom „(Nie)Milcz-Reaguj”- Łódź, prezes Wioleta Pawlik-Nowacka

LINK DO WYDARZENIA

https://www.facebook.com/events/752886371454955/

Przekaż darowiznę

 

Paypal:

 

KRS 0000069730

Numer naszego konta:
55 1020 1853 0000 9902 0069 5668
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

POBIERZ PROGRAM
DO ROZLICZANIA PIT

Pobierz tutaj

INTERWENCJE OTOZ Animals

Zimowy Patrol Animalsów

Pomóż nam pomagać

Stop Łańcuchom!