Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

PODPISZ PETYCJĘ DO MINISTRA ROLNICTWA IRLANDII – ZATRZYMAJ OKRUCIEŃSTWO WOBEC KONI

W ostatnim tygodniu, na osiedlu nieruchomości komunalnych w Dublinie, koń został wielokrotnie pobity, a następnie rozjechany przez quada, zaś policja twierdzi, że nie mogła interweniować, gdyż została odrzucona przez ciskający kamieniami tłum.

Ten straszliwy incydent nie jest obecnie niczym szczególnym, według Dublin Society for the Prevention against Cruelty to Animals. Niekontrolowane rozmnażanie doprowadziło do sytuacji, w której w samym tylko Dublinie jest ok. 3000 koni wymagających opieki. Choć znakowanie elektroniczne oraz rejestracja stada są obowiązkowe, niewiele się czyni, aby te wymogi egzekwować.

Musimy wysłać petycję do rządu Irlandii, by zapewnić nie tylko należytą egzekucję istniejących przepisów, lecz również aby każdy, kto dopuszcza się okrucieństwa wobec zwierząt, został surowo ukarany. DSPCA wzywa również do obowiązkowej kastracji, antykoncepcji dla klaczy i programu eutanazji, aby rozwiązać ten olbrzymi problem.
Poniżej treść petycji:

Szanowny Panie Coveney,

Jestem oburzony/a częstymi doniesieniami o straszliwym traktowaniu koni w Dublinie. Wzywam Pana do natychmiastowej reakcji, celem zakończenia cierpienia niechcianych koni i kuców w Irlandii.

Osobom uznanym winnymi okrucieństwa bądź zaniedbania musi błyskawicznie zostać wymierzona sprawiedliwość w postaci wyroków karnych, zaś DSPCA musi uzyskać pełne wsparcie w swoich działaniach zmierzających do kontroli populacji koniowatych.

Z poważaniem,

Link do petycji: http://www.thepetitionsite.com/967/657/754/put-a-stop-to-thousands-of-horses-being-run-over-beaten-and-neglected-on-dublin-housing-estates/letter