Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

Prace nad nowelizacją Ustawy o ochronie zwierząt

Od kilku miesięcy trwają pracę nad zmianami do Ustawy o ochronie zwierząt, która w prawie niezmienionej formie funkcjonuje od 1997 roku. OTOZ Animals początkowo współpracowało w grupie z Fundacją Viva i Biurem Lobbingu Prozwierzęcego, ale postanowiliśmy połączyć nasz projekt z propozycjami Koalicji dla Zwierząt.

Ustawa wymaga wielu zmian. Zaczynając od braków uniemożliwiających straży miejskiej skuteczne interweniowanie w przypadku złego traktowania zwierząt – przez niejasno sprecyzowane obowiązki gmin wobec bezdomnych zwierząt a kończąc na zbyt niskich karach i braku kwalifikowania niektórych czynów jako przestępstw jak np. zoofilii.

Istotą naszych tj. OTOZ Animals, Vivy i BLP propozycji zmian poza zapobieganiem okrucieństwu wobec zwierząt domowych i ich bezdomności jest jednak również poprawa losu zwierząt gospodarskich.

W związku z tym w projekcie, który proponujemy są zawarte następujące postulaty:

 • wielkoprzemysłowy chów zwierząt
 • transport żywych zwierząt
 • chów zwierząt futerkowych na futra
 • sprzedaż żywych karpi
 • import produktów pochodzących z polowań na foki

oraz inne które wiążą się z okrutnym traktowaniem zwierząt jak np.:

 • chów na stłuszczone wątroby
 • ubój religijny
 • wykorzystywanie zwierząt w cyrkach
 • trzymanie psów na łańcuchu
 • zwierzęta sprzedawane w sklepach zoologicznych
 • kastracja bez znieczulenia

Naszym celem jest wprowadzenie projektu szerokich zmian i obrona jak największej ilości postulatów. Wspólnie z Koalicją Dla Zwierząt mamy nadzieję, że projekt trafi do sejmu w najbliższych tygodniach.