Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

Rezerwat, który powstał na przekór myśliwym!

Rezerwat, który powstał na przekór myśliwym!

Na terenie Rozlewiska Kostrzyneckiego (w powiecie gryfińskim między Odrą a drogą Stary Kostrzynek – Stara Rudnica – Siekierki) powstał rezerwat „Gęsi Bastion pod Starą Rudnicą”. Wbrew woli myśliwych, którzy przychodzili tam polować, tereny te staną się teraz oazą dla ptaków i innych zwierząt żyjących nad Odrą.
„Celem ochrony w nowo utworzonym rezerwacie ,,Gęsi Bastion pod Starą Rudnicą” jest zachowanie szczególnych walorów przyrodniczych rozległego ekosystemu okresowo zalewanego starorzecza. [Ten] obszar (…) to cenna mozaika siedlisk stanowiąca lęgowiska, żerowiska i noclegowiska ptaków o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym” – pisze w oficjalnym komunikacie Główna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

Tereny nowo utworzonego rezerwatu stanowią żerowisko trzynastu gatunków kaczek, chruścieli, czterech gatunki perkozów, bociana czarnego, rybołowa, bielika oraz miejsce zimowania łabędzi krzykliwych. To tylko wybrane przykłady, bo „Gęsi Bastion pod Starą Rudnicą” to azyl dla dziesiątków gatunków zwierząt.
Jeszcze do niedawna tereny te były regularnie nawiedzane przez myśliwych, którzy zjawiali się tu, by polować na ptaki. Pod koniec lipca uprawomocniła się decyzja dotycząca objęcia ochroną rezerwatową Rozlewiska Kostrzyneckiego i od tego momentu myśliwi nie mają prawa wstępu na teren mokradeł. Wcześniej jednak próbowano zablokować powstanie rezerwatu – na szczęście bezskutecznie.

Tereny, które zostały objęte ochroną, odgrywają ogromną rolę w wędrówkach oraz rozrodzie nadodrzańskich ptaków, płazów i ryb.
W naszym regionie Europy, poza Polską, tego typu tereny można spotkać jeszcze jedynie na morskich płyciznach Morza Wattowego, które rozciąga się u wybrzeży Niderlandów, Danii i Niemiec.

Moment uprawomocnienia się decyzji o założeniu rezerwatu jest świętem dla wszystkich, którym dobro zwierząt i przyrody leży na sercu.