Trybunał Konstytucyjny ZA ZNĘCANIEM SIĘ NAD ZWIERZĘTAMI. | OTOZ Animals

Po rozpoznaniu w pełnym skłądzie w dn. 3.10.2014 r. oraz 10.12.2014 r. sprawy z wniosku Związku Wyznaniowych Gmin Żydowskich w RP o zbadanie zgodności przepisów Ustawy o ochronie zwierząt z konstytucyjną zasadą swobody wyznania, Trybunał Konstytucyjny orzekł, że Ustawa o ochronie zwierząt, w zakresie w jakim nie dopuszcza odstępstw od zasady uboju zwierząt bez uprzedniego ogłuszania, godzi w zasadę wolności wyznania i jest sprzeczna z Konstytucją.

Trybunał uznał, że szechita i dhabiha (ubój rytualny według obrządków judaizmu i islamu) stanowią jedną z podstawowych form uzewnętrzniania religii, a zatem brak zezwolenia na takie działanie stanowi niedopuszczalne ograniczenie zasady wolności religijnej.

Przyjęto również, że zasada wolności wyznania ma charakter absolutny i jest jedną z najważniejszych wartości w polskim porządku konstytucyjnym.

Pięcioro sędziów: Wojciech Hermeliński, Teresa Liszcz, Stanisław Rymar i Sławomira Wronkowska – Jaśkiewicz zgłosiło zdanie odrębne, przy czym argumenty kontestujące wyrok dotyczyły głównie faktu, iż orzeczenie w istocie zezwala na nieograniczony ubój bez ogłuszania, również dla celów komercyjnych. Sędzia Hermeliński, Sędzia Liszcz i Sędzia Jaśkiewicz mocno akcentowali przy tym okrucieństwo uboju zwierząt bez uprzedniego oszołomienia i zwrócili szczególną uwagę na nieprzewidziane konsekwencje orzeczenia, tj. ubój dla celów masowych.

Wydaje się, że szczególne znaczenie będą miały tezy odrębne, zaś przy pracach nad projektem nowelizacji ustawy należy położyć szczególny nacisk na to, by otwarta furtka prawna nie służyła ubojowi rytualnemu na skalę gospodarczą.

Mamy wielką nadzieję, że Polski Parlament w całości nie skorzysta z wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

OTOZ Animals stanowczo nie zgadza się ze stwierdzeniem o niedopuszczalności odstępstw od zasady uboju zwierząt bez uprzedniego ogłuszania pozwalającym na legalizację uboju zwierząt bez ich uprzedniego ogłuszania.

Wbrew stanowisku części sędziów Trybunału Konstytucyjnego podkreślić należy bowiem, że  pomimo oczywistej konieczności poszanowania przekonań i wolności – w tym wolności religijnej mniejszości – islamu i judaizmu,  zasada gwarancji wolności religijnej może i powinna podlegać ograniczeniom właśnie w sytuacjach określonych w Konstytucji.  Zgodnie zaś z Konstytucją RP – w tym art. 31 Konstytucji – wolność religijna może zostać ograniczona, m. in. jeżeli narusza moralność publiczną. Nie jest zatem wartością absolutną i jeśli godziłaby w inne podlegające ochronie, zagwarantowane konstytucyjnie, dobra prawne – odpowiednia ustawa powinna uregulować zakres tych ograniczeń.

Odnosząc się do kwestii moralności publicznej – należy podkreślić, że zdecydowana większość Polaków jest przeciwko ubojowi rytualnemu, który w świetle współczesnej wiedzy jest znęcaniem się nad zwierzętami. Ten okrutny sposób zabijania nie jest zgodny z powszechnymi w Polsce zasadami moralności i humanitaryzmu. Nie możemy zrozumieć tak daleko idącego zacofania moralnego jakie zaprezentowane zostało przez tę część składu Trybunału Konstytucyjnego, która przeforsowała wydanie kontrowersyjnego i sprzecznego z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym orzeczenia.

Będziemy organizować manifestacje przeciwko ubojowi bez ogłuszania!

Przekaż darowiznę

 

Paypal:

 

KRS 0000069730

Numer naszego konta:
55 1020 1853 0000 9902 0069 5668
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

POBIERZ PROGRAM
DO ROZLICZANIA PIT

Pobierz tutaj

INTERWENCJE OTOZ Animals

Zimowy Patrol Animalsów

Pomóż nam pomagać

Stop Łańcuchom!