Wniosek polskiego rządu odrzucony | OTOZ Animals

Wniosek polskiego rządu o odroczenie zakazu stosowania nieulepszonych klatek dla kur niosek został odrzucony.

22.02.10 r. podczas zebrania Rady Rolnictwa UE odrzucono polski wniosek o odroczenie zakazu stosowania tzw. nieulepszonych klatek dla kur. Obecnie kury można przetrzymywać w klatkach tak małych, że jedna kura ma do dyspozycji powierzchnię mniejszą od kartki papieru formatu A4, ptaki nie mogą nawet rozprostować skrzydeł. Według informacji przekazanych przez Compassion in World Farming z siedzibą w Wielkiej Brytanii odroczenia zakazu nie poparła ani Komisja Europejska, ani żadne z pozostałych państw członkowskich. To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich obywateli UE wrażliwych na los zwierząt!

Oznacza to, że od 1 stycznia 2012 roku wejdzie w życie obowiązek stosowania tzw. klatek ulepszonych. Klatki te będą wzbogacone w grzędy, gniazdo do składania jaj oraz grzebalisko ze ściółką, dzięki czemu ptaki będą mogły zaspokoić przynajmniej minimum swoich potrzeb behawioralnych

Compassion in World Farming wspólnie z OTOZ Animals oraz innymi organizacjami humanitarnej ochrony zwierząt na całym świecie walczy o całkowity zakaz niehumanitarnego chowu klatkowego.

Dowiedz się więcej o naszych działaniach na rzecz kur niosek: https://otoz.pl/kurynioski

Zobacz protest koalicji polskich organizacji humanitarnej ochrony zwierząt w sprawie wniosku polski:

http://www.ciwf.org.uk/

Przekaż darowiznę

 

Paypal:

 

KRS 0000069730

Numer naszego konta:
55 1020 1853 0000 9902 0069 5668
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

POBIERZ PROGRAM
DO ROZLICZANIA PIT

Pobierz tutaj