Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

Zapadają wyroki za znęcanie się nad zwierzętami. OTOZ Animals pełni rolę oskarżyciela posiłkowego i o nich dzisiaj opowiemy.

Zapadają wyroki za znęcanie się nad zwierzętami. OTOZ Animals pełni rolę oskarżyciela posiłkowego i o nich dzisiaj opowiemy. Przypominamy, iż za znęcanie się nad zwierzętami grozi kara pozbawienia wolności do lat 3, a w przypadkach sklasyfikowanych jako szczególne okrucieństwo, kara wzrasta do lat 5.

OTOZ Animals od 21 lat walczy o los skrzywdzonych przez człowieka zwierząt.
Dzięki darowiznom i wpłatom z 1,5% podatku możemy udzielać im natychmiastowej pomocy lekarsko-weterynaryjnej, otoczyć niezbędną opieką, zapewnić leczenie i odpowiednią dietę. Finalnie znaleźć nowe odpowiedzialne domy.

1) Sąd Rejonowy w Malborku.
Usiłowanie zabicia psa ze szczególnym okrucieństwem w ten sposób, że nieustaloną ilość razy uderzył zwierzę drewnianym kołkiem w głowę, w wyniku czego pies doznał obrażeń ciała w postaci przekrwienia spojówek, surowiczo – krwistego wypływu z nosa, rany nad prawym okiem, dużego krwiaka, przerwania ciągłości skóry, opuchlizny w okolicy potylicy i nosa, mocnego zaczerwienienia małżowin usznych. Zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na to, że pies nie dawał oznak życia, a sprawca uznał, że zwierzę nie żyje.
Orzeczono karę 1 roku pozbawienia wolności, warunkowo zawieszona na okres 3 lat tytułem próby, oddanie oskarżonego w okresie próby pod dozór kuratora oraz informowania kuratora o przebiegu próby, przepadek zwierzęcia, psa rasy mieszanej poprzez przekazanie OTOZ Animals – Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Elblągu, zakaz posiadania psów na okres 5 lat, nawiązka 20 000 zł.

2) Sąd Rejonowy w Chrzanowie.
Wyrok orzeczony za znęcanie się nad 3 psami poprzez utrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania, umieszczanie ich w ciasnym kojcu, w stanie rażącego zaniedbania i niechlujstwa, w sposób niezapewniający właściwego schronienia i wystawiający je na działanie warunków atmosferycznych zagrażających ich zdrowiu i życiu, bez odpowiedniego dostępu do wody i pokarmu.
Kara grzywny 1000 zł, zakaz posiadania psów przez okres 2 lat, nawiązka 1000 zł.

3) Sąd Rejonowy w Olkuszu
Znęcanie się na suczką Falką, poprzez niedokarmianie oraz brak zapewnienia zwierzęciu wymaganej opieki lekarskiej. Kara 6 miesięcy pozbawienia wolności, warunkowo zawieszona na okres 2 lat próby, zobowiązanie do pisemnego informowania kuratora o przebiegu okresu próby co 6 miesięcy, nawiązka 4000 zł, zwrot kosztów ustanowienia pełnomocnika w kwocie 1200 zł.

4) Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wyrok orzeczony za znęcanie się nad psem rasy mieszanej, poprzez przetrzymywanie go w niewłaściwych warunkach bytowania, w stanie rażącego zaniedbania i niechlujstwa, w tym w szczególności poprzez doprowadzenie psa do skrajnego wyczerpania, bez zapewnienia dostępu do wody i pokarmu, w stanie nieleczonej anemii, infekcji oczu i uszu oraz zapalenia wątroby.
Kara grzywny w kwocie 4000 zł, zakaz posiadania wszelkich zwierząt na okres 5 lat, nawiązka 5000 zł.

5) Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
Wyrok orzeczony za utrzymywanie psa w stanie rażącego zaniedbania, bez zapewnienia odpowiedniej ilości i rodzaju pokarmu oraz wody, nie wyprowadzaniu psa w celu załatwienia potrzeb fizjologicznych, czym spowodował u psa stan rażącego zaniedbania w postaci znacznego wychudzenia, zanikami mięśniowymi, zamianami zapalnymi na skórze, ubytkami w uzębieniu.
Kara 6 miesięcy pozbawienia wolności, warunkowo zawieszona na okres 2 lat próby, oddanie oskarżonego w okresie próby pod dozór kuratora sądowego, przepadek psa, będącego ofiarą przestępstwa, zakaz posiadania psów przez okres 3 lat, nawiązka 1000 zł.

6) Sąd Rejonowy w Braniewie
Kara 6 miesięcy ograniczenia wolności polegająca na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin miesięcznie, nawiązka w kwocie 1000 zł. Wyrok orzeczony za znęcanie się nad pozostawionym pod jego opieką kotem, w ten sposób, że przetrzymywał go w niewłaściwych warunkach bytowania oraz rażącego niechlujstwa, samego, w opuszczonym mieszkaniu, pośród licznych ekskrementów. Zwierzę nie miało zapewnionego stałego dostępu do wody i pokarmu oraz do czystej kuwety, przez co kot był wychudzony, odwodniony, miał strupy na szyi, wysięk surowiczy oraz stan zapalny dziąseł.

7) Sąd Rejonowy w Chodzieży.
Wyrok orzeczony za znęcanie się nad psem rasy mieszanej w ten sposób, że były właściciel uderzał go ręką po głowie i pysku, ściskał za pysk i ciągnął za uszy oraz ciągnął za kolczatkę, która wbijała mu się w szyję powodując, że pies się dusił.
Kara 5 miesięcy pozbawienia wolności, przepadek psa rasy mieszanej, zakaz posiadania wszelkich zwierząt na okres 3 lat, nawiązka 500 zł.