ZBIERAMY PODPISY POD PETYCJĄ DO SEJMU I PREMIERA – NIE DOPUŚCIMY DO POWROTU BARBARZYŃSTWA! | OTOZ Animals

ZBIERAMY PODPISY POD PETYCJĄ DO SEJMU I PREMIERA – NIE DOPUŚCIMY DO POWROTU BARBARZYŃSTWA!

Organizatorzy akcji STOP PRZYWRÓCENIU UBOJU RYTUALNEGO – Fundacja MONDO CANE, OTOZ Animals, Fundacja Ius Animalia, Fundacja VIVA, rozpoczynają ogólnopolską akcję protestacyjną – każdy może imiennie wyrazić swój sprzeciw.

Jak wszyscy wiemy, udało się w Polsce zakazać uboju rytualnego zwierząt. Wszyscy ludzie, szanujący prawa zwierząt uznali to za przełom i rzeczywiste uznanie tych praw.

Nasi przeciwnicy – lobby przemysłu mięsnego i przedstawiciele pewnych radykalnych grup religijnych – nie spoczęli na laurach.

Spowodowali skierowanie kwestii uboju rytualnego do Trybunału Konstytucyjnego. Stosują też niestety inne metody i formy nacisku – na polityków i część rolników polskich.

Wszystko to w obronie wyłącznie interesów finansowych wąskiej grupy przedsiębiorców, nie zaś w obronie wolności religijnych czy interesów rolników. Kwestie religijne są jedynie pretekstem do przywrócenia w Polsce barbarzyństwa. Nasi oponenci walczą o wolności religijne, ale nie o wolności te chodzi – walka ta zmierza jedynie do zwielokrotnienia zysków, poprzez gigantyczne eksport z uboju rytualnego.
Jako Polacy nie jesteśmy zobowiązani do dbania o wolności religijne w Turcji czy Izraelu. Interesuje nas los polskich zwierząt.

W ostatnich dniach wydarzyły się dwie rzeczy, które zmuszają nas do ponownego, głośnego wyrażenia naszego zdania.

Krajowa Rada Izb Rolniczych złożyła 5 marca w Kancelarii Sejmu 130 tys. podpisów popierających zmiany w Ustawie o ochronie zwierząt, przywracające możliwość dokonywaniu uboju rytualnego, na zasadach obowiązujących przed naszym pamiętnym zwycięstwem. Wiemy, że podpisy zbierane były w całym kraju, dostawaliśmy również sygnały, że zdarzało się namawianie rolników do podpisywania, nie przestawiając im całej prawdy lub wręcz nie zapoznając ich z treścią projektu.

4 marca, w programie Tomasza Sekielskiego „Po Prostu” udowodniono, że pomimo zakazu, branża mięsna i mniejszości religijne kpią z polskiego prawa, w największej wielkopolskiej rzeźni – zakładach Biernacki – ubój rytualny jest dokonywany, a mięso eksportowane jest do Izraela.

Nie chcemy takiego lekceważenia prawa w Polsce. Według badań, 80% polskiego społeczeństwa nie zgadza się na takie barbarzyństwo dla zysku, które jest niczym innym niż znęcaniem się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem.
Stąd nasza inicjatywa i prośba do wszystkich – POMÓŻCIE!
____________________________________________________

KWESTIE TECHNICZNE:

FORMULARZ DO POBRANIA TUTAJ:

http://www.schronisko1.home.pl/poprawiony%20właściwy%20formularz.pdf

FORMULARZ JEST JEDNAKOWY DLA WSZYSTKICH.

ZGŁOSZENIA DO ZBIERANIA PODPISÓW PRZEZ OSOBY FIZYCZNE WPISUJEMY TUTAJ:

https://www.facebook.com/notes/fundacja-na-rzecz-ochrony-praw-zwierząt-mondo-cane/indywidualne-podpisy-przeciwko-ponownej-legalizacji-uboju-rytualnego/696038863780148

Prosimy organizacje ochrony zwierząt, lecznice weterynaryjne, firmy i osoby prywatne do drukowania formularzy i udostępnianiu ich w dowolny sposób w swoich siedzibach, wśród znajomych i przyjaciół. Formularz można opatrzyć pieczęcią.

Podpisy zbieramy bezterminowo, czekamy bowiem na Trybunał Konstytucyjny.

Będziemy prosić o wysyłanie podpisanych formularzy raz w miesiącu pocztą na adres Fundacji Mondo Cane – ul. Grodziska 13, Musuły, 96-321 Żabia Wola. Podpisane formularze dostarczymy do Sejmu i Premiera w odpowiednim momencie.

Nasi przeciwnicy zebrali 130 tys. podpisów – nas stać na więcej – przecież pod projektem obywatelskim Ustawy o ochronie zwierząt udało się ich zebrać aż 220 tysięcy.
Nie prowadzimy akcji podpisywania w Internecie, gdyż chcemy pokazać rządzącym i ustawodawcy, że stać nas na imienne poparcie, potwierdzone własnoręcznymi podpisami.
W przypiętym poście zamieszczać będę na bieżąco nazwy organizacji, firmy lub nazwiska osób prywatnych, które zechcą zbierać podpisy. Proszę te osoby o zgłaszanie się tutaj na Facebook’u lub mailem na adres fundacja.mondocane@gmail.com .
Będę wysyłała Wam formularze, drukujcie ile potrzeba. Formularz pojawi się również na tym wydarzeniu.
Raz w miesiącu podawać będę ogólną liczbę zebranych podpisów, nie dzieląc ich na poszczególnych zbierających, bo cel mamy wspólny i osiągniemy go tylko wtedy, kiedy będziemy działać ponad podziałami.

POMÓŻCIE RAZ JESZCZE!

Przekaż darowiznę

 

Paypal:

 

KRS 0000069730

Numer naszego konta:
55 1020 1853 0000 9902 0069 5668
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

POBIERZ PROGRAM
DO ROZLICZANIA PIT

Pobierz tutaj