Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

Zgodnie z prawomocnym orzeczeniem sądowym, publikujemy treść wyroku dotyczącego znęcania się nad psem przez skazanego Mateusz Więka

Zgodnie z prawomocnym orzeczeniem sądowym, publikujemy treść wyroku dotyczącego znęcania się nad psem przez skazanego Mateusza Więka poprzez:
Wyrokiem Sądu Rejonowego w Tychach z dnia 8 marca 2022 r., sygn. akt II K 1544/21
Mateusz Więk został skazany za przestępstwo z art. 35 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt polegające na tym, w okresie od nieustalonego dnia 2017 roku do dnia 20 stycznia 2021 roku w Brzeszczach znęcał się nad psem rasy mieszanej w ten sposób, że utrzymywał zwierzę w niewłaściwych warunkach bytowania wystawiając go na długotrwałe działanie warunków atmosferycznych zagrażających jego życiu lub zdrowiu, bez zapewnienia stałego dostępu do pokarmu i wody, a także poprzez złośliwe drażnienie zwierzęcia, za co wymierzono mu karę 6 miesięcy pozbawienia wolności”;