Apel do europosłów w sprawie poprawek do dyrektywy o doświadczeniach na zwierzętach 86/609/EEC | OTOZ Animals

Zachęcamy do wysyłania maili do polskich europosłów członków komisji AGRI mającej zadecydować o kształcie zapisów dyrektywy.

Treść przykładowego maila poniżej.

Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Państwa, członków AGRI, z apelem o rozważne głosowanie nad poprawkami dyrektywy 86/609/EEC.

W roku 1986 Rada zatwierdziła dyrektywę, której celem była ochrona zwierząt używanych w eksperymentach medycznych i dla celów naukowych. Dyrektywa regulowała zasady prowadzenia takich eksperymentów w państwach Unii Europejskiej.

Patrząc na rozwój nauki i techniki, nie ulega wątpliwości, że dziś, po 23 latach ta dyrektywa jest zdecydowanie przestarzała, a eksperymenty na zwierzętach to archaizm. Obowiązujące dziś przepisy nie pozwalają nawet na wprowadzenie zakazu używania żywych zwierząt w ćwiczeniach na uczelniach.

Dlaczego więc ciągle prowadzi się eksperymenty, w których rocznie w samej Unii Europejskiej zabija się ponad 12 milionów zwierząt? Jak zwykle wszystko rozbija się o pieniądze – testowanie na zwierzętach, w takich państwach jak Francja czy Wielka Brytania, to wielki interes, do którego chętnie dokłada rząd. Testuje się zatem wszystko: leki, (do marca br składniki produktów kosmetycznych), preparaty czyszczące i piorące, dodatki do żywności, materiały z których produkowane są zabawki wykorzystując ponad 12 milionów zwierząt rocznie w samej EU.

Zastąpienie testów na zwierzętach nowoczesnymi, alternatywnymi metodami niestety wymaga nakładu finansowego, co nie jest na rękę wielkim korporacjom. Podniesienie kosztów produkcji według raportów opracowanych dla Komisji Europejskiej, wpłynie negatywnie na konkurencyjność firm europejskich. Według tych raportów rozpatrując możliwość wprowadzenia metody alternatywnej należy brac pod uwagę koszty – co jest lepiej opłacalne: pozostać przy testach na zwierzętach czy przejść na nowoczesne technologie – nie ulega wątpliwości, że nikt nie kieruje się dobrem obywateli UE w tym sektorze, a argumentowanie proponowanych poprawek w dyrektywie dobrem człowieka jest po prostu nieetyczne.

Bez dodatkowych funduszy i wsparcia rządowego, instytucje naukowe nie są w stanie pracować nad nowoczesnymi metodami, których nikt (ze względów ekonomicznych) nie chce stosować. Dlatego dopóki prawo europejskie będzie pozwalało na testowanie na zwierzętach a instytucje badawcze opracowujące nowoczesne metody nie będą wspierane, będziemy długo czekać na skuteczne leki i terapie, a zwierzęta nadal będą cierpieć i umierać w laboratoriach.

Nowa dyrektywa oprócz nakazu zastępowania testów na zwierzętach metodami alternatywnymi musi zobowiązywać UE do wspierania rozwoju tych metod.

7 września 2007 roku Parlament Europejski podpisał deklarację wprowadzenia całkowitego zakazu eksperymentów na naczelnych, pozyskiwanych z środowiska naturalnego, jako jeden z powodów wymieniono w deklaracji wolę obywateli UE w odpowiedzi na konsultacje społeczne w roku 2006, kiedy ponad 80% obywateli Unii Europejskiej stwierdziło, że eksperymenty na naczelnych „nie są do zaakceptowania”. Według ponad 400 sygnatariuszy, eksperymenty na naczelnych nie mają uzasadnienia gdyż mogą być zastąpione przez metody alternatywne, a różnice w kodzie genetycznym między naczelnymi i człowiekiem powodują, że rezultaty badań na naczelnych nie moją przełożenia na funkcjonowanie organizmu ludzkiego. Zaskakujące jest to, że te uwagi dotyczą tylko małp „pozyskanych z środowiska naturalnego”, a tych, które urodziły się w niewoli już nie. Deklaracja również mówi o wprowadzeniu okresu przejściowego – ustaleniu terminu całkowitego zastąpienia eksperymentów na zwierzętach metodami alternatywnymi.

28 maja 2008 dr Jane Goodall, światowej sławy specjalistka badająca szympansy, przedstawiła Komisji Europejskiej petycję, podpisaną przez 150.000 obywateli EU, którzy pragną jak najszybszego wprowadzenia dyrektywy oraz jak najszybszego zastąpienia eksperymentów na zwierzętach metodami alternatywnymi. Petycja nawołuje Komisję Europejską do zapewnienia, że celem dyrektywy jest całkowite zastąpienie eksperymentów na zwierzętach metodami alternatywnymi, opracowanie rzetelnej bazy z wszystkimi dostępnymi metodami alternatywnymi oraz nałożenie obowiązku na członków UE, na instytucje badawcze i samodzielnych naukowców do poszukiwania, rozwijania i wprowadzania metod alternatywnych do eksperymentów na zwierzętach.

Tymczasem Komisja Europejska 5 listopada 2008 przedstawiła nam propozycję, która nie spełnia ani oczekiwań Europejczyków i organizacji na rzecz postępu w medycynie, ani deklaracji wprowadzenia całkowitego zakazu eksperymentów na naczelnych oraz ustalenia konkretnych terminów na zastępowanie eksperymentów na zwierzętach metodami alternatywnymi, podpisanej w 2007 przez członków Parlamentu.

W jaki sposób do tego doszło? Dlaczego wszystkie zmiany jakie zaproponowano po 5 listopada jeszcze bardziej ograniczają możliwośc ochrony zwierząt laboratoryjnych, a dają większą swobodę eksperymentatorom? Nie ma wątpliwości co do tego, że zdanie w tak ważnym temacie europosłowie zmienili swoje zdanie pod wpływem potężnego lobby jakim są branża farmaceutyczna, medyczna i testująca na zwierzętach.

Najnowsze sondaże (luty br.http://www.animalaid.org.uk/h/n/NEWS/news_experiments//2094//) przyniosły poniższe wyniki:

 • 81 % Europejczyków uważa, że nowa dyrektywa *powinna zakazać* eksperymentów powodujących ból i cierpienie na naczelnych
 • 73% Europejczyków uważa, że nowa dyrektywa *nie powinna pozwalać* na eksperymenty powodujące ból i cierpienie na kotach
 • 73% Europejczyków uważa, że nowa dyrektywa *nie powinna pozwalać* na eksperymenty powodujące ból i cierpienie na psach
 • 79% Europejczyków uważa, że nowa dyrektywa *powinna zakazać* wszystkich eksperymentów na zwierzętach o ile nie dotyczą one poważnych, zagrażających życiu człowieka chorób
 • 84% Europejczyków uważa, że nowa dyrektywa *powinna zakazać* wszystkich eksperymentów na zwierzętach powodujących duży ból i cierpienie

Dlatego zwracamy się do Państwa z apelem o głosowanie za taką propozycją dyrektywy, która otworzy drogę nowym zaawansowanym technologiom do badań medycznych, która da możliwość wyboru chorym, czy mają być leczeni według badań opartych na metodach alternatywnych czy na eksperymentach prowadzonych na zwierzętach i zapewni:

 • całkowity zakaz eksperymentowania na naczelnych, kotach i psach
 • całkowity zakaz prowadzenia eksperymentów powodujących długotrwały ból, strach lub stres
 • zakaz powtarzania bolesnych eksperymentów na tym samym zwierzęciu
 • zakaz dublowania eksperymentów
 • objęcie regulacjami dyrektywy zarodków zwierząt, zwierząt używanych w podstawowych doświadczeniach naukowych i zwierząt zabijanych w celu pozyskania tkanek
 • nakaz uzyskania oficjalnej zgody na przeprowadzenie danego eksperymentu, która opiera się na etycznej ewaluacji i rygorystycznej ocenie wartości naukowej eksperymentu
 • nakaz publikacji propozycji eksperymentów zgłoszonych do zaakceptowania, z uwzględnieniem źródeł finansowania w przypadku, gdy finansuje je instytucja publiczna
 • nakaz publikacji wyników badań (by w przyszłości nikt nie musiał już powtarzac tego samego badania)
 • prowadzenie europejskiej bazy danych zawierających wszystkie dostępne metody alternatywne
 • nakaz wspierania i finansowania rozwoju metod alternatywnych przez Unię Europejską
 • nakaz korzystania z metod alternatywnych

Z poważaniem
[Imię i Nazwisko]

Adresy na które można wysłać list:

 • bogdan.golik@europarl.europa.eu
 • wieslawstefan.kuc@europarl.europa.eu
 • czeslaw.siekierski@europarl.europa.eu
 • witold.tomczak@europarl.europa.eu
 • bernardpiotr.wojciechowski@europarl.europa.eu
 • andrzejtomasz.zapalowski@europarl.europa.eu
 • jerzy.buzek@europarl.europa.eu
 • zdzislaw.chmielewski@europarl.europa.eu
 • adam.gierek@europarl.europa.eu
 • mieczyslaw.janowski@europarl.europa.eu
 • pawelbartlomiej.piskorski@europarl.europa.eu

Przekaż darowiznę

 

Paypal:

 

KRS 0000069730

Numer naszego konta:
55 1020 1853 0000 9902 0069 5668
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

POBIERZ PROGRAM
DO ROZLICZANIA PIT

Pobierz tutaj

INTERWENCJE OTOZ Animals

Zimowy Patrol Animalsów

Pomóż nam pomagać

Stop Łańcuchom!