Komunikat MRiRW. Ubój bez ogłuszenia | OTOZ Animals

Ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi wydało komunikat, w którym przypomina zapis ustawy o ochronie zwierząt. Według niej, ubój na potrzeby religijne dokonywany może być tylko w rzeźni i po uprzednim ogłuszeniu zwierzęcia.

Niestosowanie się do przepisów – jak przypomina ministerstwo – jest przestępstwem i podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności, albo pozbawienia wolności do 2 lat.

Od dnia 1 stycznia 2013 r., zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2013 r. poz. 856) oraz przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania (Dz. Urz. UE L 303 z 18.11.2009 r., str. 1), możliwe jest dokonywanie uboju zwierząt według szczególnych metod wymaganych przez obrzędy religijne po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) ubój odbywa się w rzeźni,

2) poddawane ubojowi zwierzę zostało uprzednio ogłuszone zgodnie z metodami ogłuszania określonymi w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/2009,

3) stosowane są odpowiednio przepisy tego rozporządzenia.

Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt zabijanie, uśmiercanie zwierząt, albo dokonywanie uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów art. 34 ust. 1 (dotyczącego obowiązku ogłuszenia zwierzęcia przed uśmierceniem) jest przestępstwem i podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności, albo pozbawienia wolności do lat 2.

Źródło: http://www.minrol.gov.pl/pol/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Uboj-zwierzat-wedlug-szczegolnych-metod-wymaganych-przez-obrzedy-religijne

CZYTAJ TAKŻE :

 

Przekaż darowiznę

 

Paypal:

 

KRS 0000069730

Numer naszego konta:
55 1020 1853 0000 9902 0069 5668
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

POBIERZ PROGRAM
DO ROZLICZANIA PIT

Pobierz tutaj

INTERWENCJE OTOZ Animals

Zimowy Patrol Animalsów

Pomóż nam pomagać

Stop Łańcuchom!