Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

Mini Zoo Kielce

Interwencja 18.IX.2007 r.

Zgłoszenie dotyczyło stanu fizycznego zwierząt przebywających na terenie Parku Kultury i Wypoczynku „Stadion“ w Kielcach. Zgłaszająca opisywała niepokojący stan wymion u kozy oraz nieodpowiednie karmienie alpak przez zwiedzających i brak trawy w zagrodach.

Po interwencji w tym miejscu stwierdziliśmy liczne zaniedbania, które należy zgłosić do Wojewódzkiej Inspekcji Weterynaryjnej w Kielcach. W przypadku kozy opisywanej w zgłoszeniu potwierdziliśmy zaawansowany stan zapalny wymion. Osoby pytane o stan kozy poinformowały nas o wizycie lekarza weterynarii, który stwierdził ciążę urojoną i określił stan wymienia jako komplikacje w związku z tym. Nie udało nam się zdobyć informacji co do zaleceń lekarza i ich realizacji.

W przypadku wszystkich kopytnych zwierząt przebywających w tym mini zoo stwierdziliśmy zaniedbania w pielęgnacji racic (przerośnięte u prawie wszystkich zwierząt do stanu utrudniającego poruszanie się).

Mini zoo na terenie parku to bardzo mały obiekt, w którym zwierzęta przebywają w czterech małych zagrodach na naturalnym podłożu, które jednak m. in. z powodu stosunkowo małej powierzchni zostało zadeptane i nie jest porośnięte trawą. Podłoże to jest miękkie i grząskie co powoduje, że racice nie ścierają się naturalnie i konieczna jest ich regularna korekcja.

Ogólnie stan zwierząt określiliśmy jako zaniedbany.

Przygotowujemy pismo do WIW w Kielcach z prośbą o kontrolę stanu zdrowia zwierząt.

Agnieszka Sergiel
Inspektor d/s Zwierząt Dzikich
OTOZ Animals