Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

Mini zoo Wambierzyce

Interwencja 27.VII.2007 r.

Zgłoszenie dotyczyło stanu fizycznego zwierząt – zgłaszająca opisywała niepokojący stan upierzenia strusia, oraz złej opieki – zgłaszająca opisywała brak wody i zacienionego miejsca w upały oraz nieodpowiedni pokarm.

Po interwencji w tym miejscu stwierdziliśmy zaniedbania, w sprawie których wystosowaliśmy pismo do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kłodzku z siedzibą w Bystrzycy Kłodzkiej.

Pismo dotyczyło stwierdzonych przez nas:

chorób skóry w zaawansowanym stadium u kóz, królików i świnek morskich. Zwierzęta chore nie były odizolowane od innych co powodowało stałe zarażanie kolejnych osobników.
zaniedbań w dostarczaniu świeżej wody pitnej,
przetrzymywania ptaków drapieżnych gatunków chronionych bez statusu azylu dla ptaków. Mini zoo w Wambierzycach wg informacji przez nas posiadanych nie ma takiego statusu więc chronione ptaki powinno zgłaszać do Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody.
W przypadku strusia stwierdziliśmy zaawansowane stadium pierzenia co mogło sprawiać wrażenie choroby u osoby nie mającej wiedzy na temat przebiegu tego procesu u strusi. Strusie przebywają tam w bardzo dobrych warunkach na stosunkowo dużych wybiegach i na naturalnym porośniętym trawą podłożu, z licznymi zaroślami dającymi możliwość schronienia przed słońcem.

W przypadku dzików stwierdziliśmy również dobre warunki, rozległy wybieg, naturalne podłoże, odpowiedni pokarm i zacienione miejsca.

W przypadku drobnych gryzoni i mniejszych ptaków stwierdziliśmy zaniedbania w dostarczaniu wody i choroby skóry co zgłosiliśmy w piśmie do PIW.

W przypadku kóz stwierdziliśmy choroby skóry co zostało zawarte w piśmie do PIW.

W przypadku pozostałych zwierząt kopytnych stwierdziliśmy odpowiednie warunki, duże wybiegi i dostęp do miejsc zacienionych oraz świeżego pokarmu.

Generalnie stan zwierząt przebywających w mini zoo w Wambierzycach oceniliśmy jako bardzo dobry z wyjątkiem sytuacji wspomnianych wyżej, które zgłosliśmy do PIW. Kontrola Powiatowego Lekarza Weterynarii odbyła się i czekamy na pismo w sprawie jej wyników.

Agnieszka Sergiel
Inspektor d/s Zwierzat Dzikich
OTOZ Animals