Ostatnia szansa by być częścią zmiany! Podpisujemy petycje! | OTOZ Animals

Pierwsza petycja:

https://www.change.org/petitions/constitutional-court-of-romania-please-reject-the-pl912-modification-proposal-of-the-lower-house

Tłumaczenie :

Proszę o odrzucenie poprawki Izby Niższej Parlamentu PL912

Czcigodni Sędziowie Sądu Konstytucyjnego,

Dostojni Państwo,

10 września Izba Niższa Rumuńskiego Parlamentu przegłosowała projekt PL912, zmierzający do legalizacji polityki polegającej na odławianiu i zabijaniu wszystkich bezpańskich zwierząt. W projekcie użyto terminu „unicestwienie”. Od tej pory systematycznie podkręcano medialną histerię, której źródłem była śmierć młodego chłopca w niejasnych okolicznościach. Jednakże winą za to obarczono bezdomne zwierzęta i w następstwie medialnego szaleństwa i głosowania, obecnie Rumunia jest państwem, w którym znęcanie się nad zwierzętami ma charakter powszechny. Zwierzęta, ich posiadacze oraz obrońcy są poważnie zagrożeni. Istnieje realne niebezpieczeństwo dla ludzi oraz mienia, niezależnie od zagrożenia zwierząt. Należy pamiętać, że wiele milionów Rumunów posiada zwierzęta lub działa na ich rzecz. Prawo spolaryzowało społeczeństwo i spotęgowało niebezpieczne podziały.

Jako metoda działania, łapanie i eksterminację uznano za całkowicie nieefektywną strategię kontroli populacji. Ponadto, taka wojna na wyniszczenie ze wszystkimi zwierzętami prowadzi do sytuacji, w której aktów przemocy doświadczą również osoby.

Chcieliśmy zwrócić uwagę Sądu na fakt, że zamiar wprowadzenia projektu PL912 spowodowała ogólnoświatowe potępienie oraz zbudowała obraz Rumunii jako kraju, w którym rządzą tyrani wprowadzający średniowieczne tortury. Większość cywilizowanych krajów przyjęła politykę odłowienia, sterylizacji i powrotu do miejsca odłowienia i w związku z tym problem bezdomnych zwierząt na ulicach jest tam zredukowany do minimum. W XXI wieku stosuje się właśnie takie metody – nie tylko władze Rumunii nie dostrzegły tej strategii, lecz jednocześnie są w pełni świadome bilansu strat i zysków, wiążących się z proponowaną przez nie metodą działania. Wiedzą ponadto, że chociaż potencjalne zyski będą znaczące, w ostatecznym rozrachunku oznaczać będą całkowitą porażkę, zaś liczba zwierząt nie zmaleje.

25 września Sąd ma możliwość zdecydowania, czy Rumunia jest krajem godnym miana cywilizowanego czy też zostanie skazana na bycie państwem postrzeganym jako barbarzyńskie, źle rządzone, przeżarte korupcją i niebezpieczne.

W chwili obecnej w tym kierunku podąża międzynarodowa wizja Rumunii, postrzeganej jako kraj niecywilizowany, niebezpieczny – co z pewnością odbije się na turystyce i inwestycjach handlowych.

Nalegamy, aby 25 września odrzucili Państwo propozycję nowelizacji PL912. Świat oczekuje, że realizm, uczciwość i właściwa wizja zatryumfują i nadejdzie dzień, gdy ponownie będzie można Rumunię darzyć szacunkiem.

Z wyrazami szacunku,

Oraz druga petycja:

http://www.change.org/petitions/romanian-government-stop-mass-killing-dogs-adopt-mass-sterilization

 

Połóżmy kres masowemu zabijaniu zwierząt – przyjmijmy masową sterylizację!

Panie Prezydencie,

Szanowni przedstawiciele Rządu Rumunii,

Dowiedzieliśmy się o Państwa zamiarze zabicia wszystkich bezdomnych psów w związku z tragiczną śmiercią małego Ionuta.

Wyrażamy głęboki żal w związku z tragedią, która spotkała chłopca, będącego domniemaną ofiarą psów i z przykrością stwierdzamy, że podjęcie działań z Państwa strony jest daleko spóźnione. To na Was spoczywa odpowiedzialność w związku z wypadkami pogryzień – a nie na porzuconych, bezdomnych psach, które trafiają na ulicę bez własnej winy. Lecz jeśli zamierzacie kontynuować tę samą metodę masowego mordowania zwierząt, która była stosowana w Rumunii przez 20 lat, a która problemu nie rozwiązała, zagrożenie będzie wciąż istnień. Niezliczone zwierzęta zginą na próżno, ponieważ nic się nie zmieni.

Wasze rozwiązanie jest nie tylko sprzeczne z rekomendacjami WHO, które wskazują, że metoda TNR jest jedyną sprawdzoną metodą kontroli i zmniejszania populacji zwierząt bezdomnych, lecz również nieakceptowalne z wielu innych przyczyn, włączając w to względy etyczne i prawne. Stanowi zaprzeczenie rozstrzygnięcia Sądu Konstytucyjnego (które wskazuje, że eutanazja zwierząt jest nielegalna jako metoda kontroli populacji, dopóki inne rozwiązania nie zostały przyjęte we właściwy sposób, jednolicie na terenie całego kraju, przy czym odpowiedzialność spoczywa na władzach lokalnych), Europejską Konwencją Praw Zwierząt oraz powszechnie przyjętymi zasadami moralnymi.

Pozwólcie, że przypomnimy:

6 sierpnia 2004 r., Wasz kraj ratyfikował Europejską Konwencję o Ochronie Zwierząt Towarzyszących, która obliguje do przyjęcia proporcjonalnych metod na tym polu.
Traktat Rzymski, podpisany w 1957, ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą – Traktat jest podstawowym aktem prawnym, okresowo poddawanym nowelizacjom uwzględniającym instytucjonalne i polityczne zmiany w obrębie Unii Europejskiej. Traktat Rzymski nie uwzględniał kwestii dobrostanu zwierząt, lecz w 1992 deklaracja dotycząca tego zagadnienia została włączona do znowelizowanej treści Traktatu z Maastricht. Kolejna nowelizacja poskutkowała Traktatem Amsterdamskim, zawierającym protokół dotyczący dobrostanu zwierząt, który zobowiązuje instytucje twórców polityki Unii Europejskiej, by zwracali pełną uwagę na dobrostan zwierząt podczas tworzenia prawa wkraczającego w szereg obszarów polityki. Traktat Amsterdamski wszedł w życie 1 maja 1999 roku. W 2009 roku treść protokołu została inkorporowana do tekstu Traktatu Lizbońskiego jako Artykuł 13.

Nadto, Oświadczenie Pisemne 0026/2011 Parlamentu Europejskiego, przyjęte 13 października 2011, zostało wydane jako impuls do dalszego ujednolicenia i utrwalenia polityki humanitarnego traktowania zwierząt przez Państwa Członkowskie. Rumunia jest jednym z państw, którego europosłowie podpisali ww. Oświadczenie, w związku z czym jego postanowienia w zakresie promocji humanitarnego traktowania zwierząt, w tym kontroli populacji, mają dla niej charakter wiążący.

4 czerwca 2012 r., Parlament Europejski przyjął Rezolucję w sprawie utworzenia ram prawnych prawa wspólnotowego dotyczącego ochrony zwierząt towarzyszących i bezdomnych (2012/2670 RSP).

Rumunia jako członek Unii Europejskiej od 1 stycznia 2007 roku i sygnatariusz Europejskiej Konwencji o Ochronie Zwierząt Towarzyszących od 2004 r., musi respektować podpisane traktaty i umowe międzynarodowe, a zatem ma jasne zobowiązania w zakresie dobrostanu zwierząt oraz kontroli populacji zwierząt bezdomnych.

Wzywamy do natychmiastowego zaprzestania zabijania zwierząt, co już się odbywa w wielu rumuńskich wioskach i miastach i rozpoczęcia szeroko zakrojonego programu sterylizacji i szczepień w Bukareszcie i innych regionach. Jedyną sprawdzoną i humanitarną metodą kontroli populacji jest sterylizacja i wypuszczenie łagodnych i zdrowych zwierząt bezdomnych, której bezwzględnie towarzyszyć musi sterylizacja psów, które mają właścicieli, a których porzucanie jest głównym źródłem zjawiska psów ulicznych. Ok. 5 milionów szczeniąt rodzi się każdego roku w obszarach wiejskich Rumunii, niektóre z nich są zabijane przez właścicieli, a inne porzucane na ulicach i w lasach, zaś tak długo, jak psy posiadające właścicieli nie będą pozbawiane zdolności płodzenia w oparciu o spójne programy, ulice Rumunii nigdy nie będą wolne od psów.

Proszę przyjąć do wiadomości, że jeśli zabijanie psów będzie wciąż miało miejsce, pokażemy całemu światu rzeczywistość obozów dla psów, powiadomimy opinię publiczną na całym świecie o zyskach, które kryją się za biznesem zabijania zwierząt, wycofamy jakiekolwiek poparcie udzielane dotychczas Rumunii, będziemy bojkotować rumuńskie produkty i omijać kraj szerokim łukiem, ponieważ nikt nie będzie chciał mieć nic do czynienia z przeżartym korupcją, okrutnym i niemoralnym krajem.

Z poważaniem,

Przekaż darowiznę

 

Paypal:

 

KRS 0000069730

Numer naszego konta:
55 1020 1853 0000 9902 0069 5668
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

POBIERZ PROGRAM
DO ROZLICZANIA PIT

Pobierz tutaj