Petycja do Minister Edukacji Narodowej | OTOZ Animals

W nawiązaniu do  okrutnego potraktowania psa przez nieletnich  w Starogardzie Gdańskim kierujemy petycję do Minister Edukacji Narodowej.
Zachęcamy do podpisywania petycji on-line:
http://www.petycje.pl/petycjePodglad.php?petycjeid=8673
Zobacz interwencje  Psi Horror! a także jego kontynację.

Szanowna Pani Minister,

W związku z częstymi przypadkami niehumanitarnego traktowania zwierząt przez dzieci i młodzież, zwracamy się do Pani Minister z prośbą o niezwłoczne podjęcie prac nad reformą podstawy programowej systemu edukacji, w której kształtowanie postaw empatii i szacunku w stosunku do istot żywych zajmą należne im  miejsce. Ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt w artykule 8 ustęp 2 stwierdza: Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania uwzględni problematykę ochrony zwierząt w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Nadal jednak mamy do czynienia z przypadkami okrutnego i bestialskiego traktowania zwierząt, dokonywanymi przez dzieci i młodzież. Pozwala to postawić tezę, iż wskazane zagadnienie nie jest omawiane w sposób wystarczający.

Powszechnie mówi się, że szkoły mają na celu nie tylko edukację pojmowaną jako przekazywanie  wiedzy, lecz jednocześnie są instytucjami  wpływającymi na wychowanie młodych ludzi i formowanie u nich określonych postaw życiowych na bazie moralności i  etyki. W ramach systemu oświaty kwestie te nie są dostatecznie podejmowane,  o czym mogą świadczyć wcale nierzadkie przypadki  agresji młodych ludzi wobec zwierząt.

Bezsprzecznie jednym z fundamentów systemu etycznego współczesnej Europy jest filozofia epoki Oświecenia. Wielu wybitnych myślicieli – między innymi Jean-Jacques Rousseau i Voltaire – dostrzegło problem braku empatii wobec zwierząt. Immanuel Kant posunął się nawet do stwierdzenia, że okrucieństwo wobec zwierząt godzi w samą istotę człowieczeństwa, gdyż osłabia współczucie wobec ludzi. Problematyka dotycząca szacunku dla wszystkich istot żywych, nie tylko wobec człowieka, jest także obecna we współczesnej filozofii i etyce. Można śmiało stwierdzić, że eskaluje coraz bardziej zawzięta dyskusja o  relacjach pomiędzy człowiekiem a resztą świata ożywionego. Warto więc postawić następujące pytanie: czy polski system edukacji nadąża za tymi zmianami?

Szacunek wobec wszelkich istot żywych jest moralnym obowiązkiem każdego człowieka i winien być zaszczepiany młodym ludziom już od przysłowiowej „kołyski”. Wartości, którymi człowiek kieruje się w dorosłym życiu, są bowiem pochodną całego procesu dojrzewania, w tym – edukacji. W szkole uczeń spędza ważną część  życia, zaś przekazy i informacje z niej wyniesione są potężnym intelektualnym oraz etycznym kapitałem, z którym  młody człowiek wchodzi w dorosłość. Osoba, która w dzieciństwie lub w okresie dorastania nie przyswoiła tego kapitału, ma nikłe szanse nabycia podobnych umiejętności jako człowiek dorosły.

W związku z powyższymi,  uważamy za konieczne uwzględnienie w programie nauczania obowiązkowej edukacji humanitarnej w szerszym niż dotychczas wymiarze. Tę edukację, implikującą późniejszy stosunek młodych ludzi nie tylko do zwierząt lecz także do ludzi, należy prowadzić już od pierwszych lat nauki.

Gorąco prosimy Panią Minister o pochylenie się nad rozwiązaniem problemu,  jakim jest wprowadzenie obowiązkowej edukacji humanitarnej we wszystkich podlegających Pani placówkach oświatowych.

Z wyrazami szacunku

Rada Krajowa
Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt Otoz Animals.

 

Przekaż darowiznę

 

Paypal:

 

KRS 0000069730

Numer naszego konta:
55 1020 1853 0000 9902 0069 5668
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

POBIERZ PROGRAM
DO ROZLICZANIA PIT

Pobierz tutaj