Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

Skóra i kości

6 kwietnia Br. Inspektorat OTOZ Animals otrzymał zgłoszenie od Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie z prośbą o przeprowadzenie interwencji w miejscowości Wielki Klincz w powiecie Kościerskim. Zgłoszenie dotyczyło skrajnie wygłodzonego psa. Stan faktyczny wykazał, iż na wskazanej przez policję posesji znajdowały się dwa psy, z czego jeden był w znacznym stopniu wychudzony oraz odwodniony. Obydwa psiaki miały łańcuch bezpośrednio na szyi oraz nie miały dostępu do wody. Wychudzona dwuletnia suczka została przez nas odebrana. Kondycja fizyczna drugiego z psów była odpowiednia co skłoniło Inspektorów do pozostawienia go na miejscu. Opiekunowi pozostawiono  pisemne zalecenia dotyczące poprawy warunków bytowych dla psa. Zwierzęta miały różnych właścicieli.

Będziemy nadal kontrolować w jakich warunkach znajduje się pies.