Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

Wypalanie łąk jest obecnie niczym więcej niż przejawem wandalizmu.

Pozytywne skutki wypalania traw to mit!

Pożary traw prowadzą do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym.

Powodują ogromne spustoszenie dla flory i fauny.

Niszczone są miejsca lęgowe wielu gatunków zwierząt gnieżdżących się na ziemi i w krzewach. Palą się gniazda, w których są jajka lub pisklęta. Giną zwierzęta domowe, które przypadkowo znajdą się w zasięgu pożaru (tracą orientację w dymie, ulegają zaczadzeniu). Dotyczy to również dużych zwierząt leśnych, takich jak sarny, jelenie czy dziki. Płomienie niszczą miejsca bytowania zwierząt zamieszkujących pola i lasy m.in. bażantów, kuropatw i zajęcy.

W płomieniach lub na skutek podwyższonej temperatury ginie wiele zwierząt, są to m.in. żaby, jaszczurki, jeże, lisy, borsuki, kuny i wiele drobnych gryzoni.

Bezbronne zwierzęta giną w męczarniach!

Jeżeli zauważysz pożar, niezwłocznie poinformuj straż pożarną lub policję.

Za wypalanie traw grozi kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość może wynosić do 5000 zł.