Ogólnopolska akcja przeciw niehumanitarnemu ubojowi | OTOZ Animals

Rozpoczęła się ogólnokrajowa kampania zmierzająca do zmian w prawie europejskim w zakresie dotyczącym uboju bez uprzedniego ogłuszania, dokonywanego na potrzeby kultu religijnego.

Rozporządzenie Rady 1099/2009, dotyczące ochrony zwierząt podczas uboju, zezwala na odstępstwo od generalnej zasady ogłuszenia zwierząt kręgowych przed ubojem w momencie, gdy zakaz ogłuszania jest podyktowany wymogami religijnymi zarejestrowanych związków wyznaniowych.

Inicjatywa ma na celu wyłączenie tej możliwości i podyktowana jest po pierwsze faktem, iż ubój bez ogłuszenia stanowi zbędne okrucieństwo, po drugie tym, że doktryny religijne nie formułują jednoznacznie zakazu uśmiercania bez uprzedniego ogłuszenia – jest to wyłącznie kwestia interpretacji.

Jeśli chcesz się przyłączyć do akcji, wejdź na stronę:

http://rytualny.pl/index.php?post=petycja-do-parlamentu-europejskiego-o-delegalizacje-uboju-rytualnego-na-terenie-unii-europejskiej

i podążaj za zawartymi tam instrukcjami.

Przekaż darowiznę

 

Paypal:

 

KRS 0000069730

Numer naszego konta:
55 1020 1853 0000 9902 0069 5668
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

POBIERZ PROGRAM
DO ROZLICZANIA PIT

Pobierz tutaj

INTERWENCJE OTOZ Animals

Zimowy Patrol Animalsów

Pomóż nam pomagać

Stop Łańcuchom!